Cílem nového projektu je výměna zkušeností zapojování mladých lidí do dění ve městě. O své znalosti z veřejného života a rozhodování o budoucnosti měst se podělí mladí z Kopřivnice, francouzského Trappes a polského města Myszkowa.

Spolupráce vznikla z iniciativy dětského zastupitelstva v Kopřivnici, které ve městě působí už více než patnáct let jako komunikační článek mezi studenty a vedením škol, případně orgány města.

„Naši dětští zastupitelé chtěli diskutovat s podobně činnými mladými lidmi z jiného společenského prostředí a vyměnit si s nimi své zkušenosti. Jelikož podobný orgán funguje v našem partnerském městě Trappes, dohodli se na spolupráci a více než rok společně připravovali hlavní obrysy projektu," uvedla Lenka Heráková z kopřivnické radnice, jež projekt koordinuje.

Připojili se mladí z Polska

Svou konečnou podobu získal kopřivnický projekt až po připojení dalšího partnera, z polského partnerského města Myszkow. „Česká a francouzská strana se nejprve vzájemně seznámí s ověřenými postupy, které při svých aktivitách používají, a vypracují doporučující metodiku.

Tu poté odprezentují mladým z Myszkowa, kde doposud zkušenost s dětským zastupitelstvem nemají," doplnila Lenka Heráková.

Mladí zastupitelé mají ambice posílit iniciativu a podnikavost stejně starých lidí, podpořit multikulturní dialog a v neposlední řadě přispět k osobnostnímu rozvoji všech zapojených. „Účastníky tak čekají čtyři pětidenní setkání, během nichž absolvují různé semináře a budou muset komunikovat v cizím jazyce.

Dvě setkání proběhnou u nás, jedno ve Francii a poslední v Polsku. To zapojeným umožní procestovat nová atraktivní místa, poznat nové zvyky a seznámit se s novými lidmi," potvrdila záměr pracovnice radnice, s tím, že aktivně bude do projektu zapojeno 158 účastníků ve věku od 13 do 30 let.

Projekt s výstižným názvem „O našem městě chceme rozhodovat s Vámi" podpořila Evropská komise v rámci programu ERASMUS+ dotací ve výši 44 824 eur, tedy zhruba 1,2 milionu korun. „Z částky budou hrazeny náklady na organizaci jednotlivých aktivit i cestovní náklady účastníků. První setkání se uskuteční letos v říjnu, poslední je naplánováno na jaro roku 2017," sdělila tisková mluvčí kopřivnické radnice Lucie Petříčková.