„Posláním našeho stacionáře je pomoc a podpora lidem s mentálním postižením. Jedná se o osoby, které jsou více ohroženy sociálním vyloučením, nemají dostatek pracovních možností a potřebují pravidelnou podporu při zajišťování svých potřeb. U klientů se snažíme rozvíjet jejich soběstačnost, společenské návyky a dovednosti, které jim mají usnadnit vstup na trh práce," řekl ředitel denního stacionáře Škola života Michal Holáň s tím, že ozdravný pobyt v Beskydech bude pro klienty zařízení rovněž příjemným zpestřením každodenní rutiny.

Denní stacionář nyní navštěvuje 24 osob s různým zdravotním postižením, převládá u nich mentální retardace. Klienty stacionáře tvoří lidé nejen z Nového Jičína, ale i ze Studénky, Frenštátu pod Radhoštěm nebo Kopřivnice. Protože klienti často pocházejí ze sociálně slabého a nepodnětného prostředí, nemají příležitost se na podobný pobyt jinak dostat.

„Přitom i tato zkušenost je velmi důležitá pro začleňování do společnosti. Pobyt výrazně přispěje k rozvoji jejich samostatnosti v oblasti sebeobsluhy a rozvíjí jejich sociální vazby a chování. Klienti budou v přírodě v rámci svých možností také sportovat a relaxovat, což prospěje jejich zdravotnímu stavu, a v neposlední řadě navážou také nová přátelství," doplňuje ředitel stacionáře. A proč si nadace vybrala právě novojičínský stacionář? To vysvětlila předsedkyně správní rady Nadace Agel Iveta Ostruszková: „Zařízení, která by pečovala o osoby s mentální retardací, není mnoho. O to více si jejich práce vážíme a těší nás, že jsme mohli Školu života podpořit."