Radnice města Kopřivnice se již dlouhou dobu snaží o to, aby její služby měly vysokou úroveň a obyvatelé města byli s fungováním úřadu spokojení. Důkazem toho, že se jí to alespoň v poslední době docela daří, je kromě pozitivních výsledků různých anket a průzkumů několik ocenění, jež radnice v posledních letech získala.

„Mezi ta nejdůležitější patří například ceny ministerstva vnitra za aplikaci modelu CAF, trojnásobná obhajoba kategorie B místních Agend 21, zisk dvou razítek Dobré praxe Národní sítě Zdravých měst ČR nebo vítězství v soutěži O lidech s lidmi,“ informovala kopřivnická tisková mluvčí Lucie Petříčková.

A právě na dosavadní aktivity v letošním roce naváže projekt nazvaný Dílna kvality Kopřivnice.

„Hlavním cílem tohoto projektu je komplexní zkvalitnění činnosti úřadu a služeb poskytovaných občanům celého správního obvodu,“ vysvětlila kopřivnická manažerka kvality Petra Plevová.

Podle jejích slov postupné zavedení nových informačních technologií a vybraných metod řízení kvality umožní přeměnu současného kopřivnického městského úřadu v takzvaný chytrý úřad. „Ten pak bude efektivně řídit veškeré své zdroje a procesy,“ dodala Plevová.

Součástí projektu bude systémový audit, nákup softwaru na podporu auditu a projektového řízení, zaškolení týmu zlepšovatelů, vytvoření digitálního procesního modelu, mapy rizik, mapy cílů a metodiky zlepšování či návrhy na úpravy vnitřních předpisů.

„Velmi zjednodušeně lze říci, že město pomocí nového softwaru podrobně zmapuje efektivitu činností jednotlivých úředníků a prostřednictvím nových manažerských metod bude hledat cesty k jejímu dalšímu zvyšování,“ vysvětlila Petříčková a dodala:

„Efektivní fungování veřejné správy a veřejných služeb pak povede nejen ke zkvalitnění života občanů, ale také k socioekonomickému růstu celého města.“