Jedenáct osobností z řad zakladatelů regionálních charit, významných spolupracovníků či duchovních se sešlo v pátek 16. října v ostravské katedrále Božského Spasitele, kde převzaly Diplom Diecézní charity z rukou biskupa Františka Václava Lobkowicze a ředitele Diecézní charity Lukáše Curyla. Toto slavnostní předávání se událo na svatou Hedviku, tedy v den patronky ostravsko-opavské diecéze.

Za Diecézní charitu ostravsko-opavskou získala diplom Vojtěška Krumpolcová z Charity Hodslavice, jež v devadesátých letech minulého století stála na počátku založení místní charity a později se stala i její ředitelkou. „Nasazení této ženy pro charitní dílo je vzorové, což dosvědčila i při letošních povodních na Novojičínsku. Od ranních do večerních hodin osobně navštěvovala postižené povodní, zajišťovala a koordinovala pro ně pomoc,“ objasnil její nominaci tiskový mluvčí Biskupství ostravsko-opavského Pavel Siuda. Ocenění udělalo Krumpolcové opravdovou radost. „Chápu to tak, že to ocenění není jen pro mě, ale pro celou hodslavickou charitu. Měla jsem z toho úžasnou radost,“ dodala Krumpolcová.

Diplom putoval do Hodslavic ještě k jedněm rukou, a to hodslavickému a životickému faráři Adamu Kasperekovi, který nejen, že se aktivně podílel na pomoci při odstraňování následků ničivého živlu, ale také navštěvoval postižené rodiny, mapoval škody a sociální situaci lidí a nabízel pomocnou ruku. Stejně tak nabízel služby duchovního.

Za Charitu Odry získala ocenění Jindřiška Stuhlová, která měla na starosti jak zdravotní, tak i pečovatelskou službu Charity Odry. „Paní Stuhlová dovršila letos deset let ošetřovatelské a pečovatelské služby jako vrchní sestra. Z toho důvodu jsem ji nominoval, jako ocenění za tu desetiletou práci. Po tento čas byla mou zástupkyní a pravou rukou a všude, kde charita něčeho dosáhla, má na tom velký podíl paní Stuhlová,“ sdělil ředitel oderské charity Petr Kučerka.

Nejvíce nominovaných má studénecká charita. Za ni vystoupili v Ostravě hned tři zástupci. Manželé Anna a Václav Pomikálkovi a Milada Humplíková. „Všichni tři, nyní již v důchodu, stáli u zrodu charity. Paní Humplíková dodnes působí v charitě jako dobrovolnice a je předsedkyní charitní rady. Velice si tohoto ocenění vážili, zejména jako ocenění své práce. Ale byli zase takoví skromní, proč že byli nominováni, jiní jsou příhodnější, ale my jsme uznali, že právě jim toto uznání patří,“ komentovala ředitelka Charity Studénka Anna Šikulová. Oba manželé taktéž přispívají svými zkušenostmi charitě a aktivně se zapojují do dobrovolnické činnosti.