Na březnovém zasedání zastupitelé schválili záměr prodeje zhruba 7300 metrů čtverečních pozemků pod Žuchovem. Nyní měli rozhodnout o prodeji pozemků. Starosta Frenštátu pod Radhoštěm Miroslav Halatin připomněl, že vyhlášení záměru prodeje došlo na základě žádosti firmy Myonic, která na místě chtěla postavit novou výrobní halu.

Proti tomu již na březnovém zasedání tvrdě vystoupili obyvatelé, kteří v okolí místa bydlí. Továrna v lokalitě rodinných domků na orné půdě. Kdy se konečně začneme chovat k přírodě, jak si to zaslouží?,“ kritizoval tehdy rozhodnutí obyvatel Miroslav Lhoťan.

Starosta Miroslav Halatin připomněl, že podle územního plánu se jedná o pozemky v průmyslové zóně, proto bylo možné zveřejnit záměr prodeje i pro případnou výstavbu výrobního závodu. „Rada nyní věc projednala a navrhuje zastupitelstvu prodej neschválit. Od pana Lhoťana a obyvatel, kteří tam bydlí, jsme dostali podnět, aby město iniciovalo u těchto pozemků návrh na znovuprojednání v územním plánu. Takže to budeme iniciovat jako podnět a bude záležet jak se k tomu zastupitelstvo postaví a zda tomu vyhoví, nebo nevyhoví. „Takže budeme vyhodnocovat, do čeho má ta plocha být zařazená, zda pro průmysl či pro rodinnou výstavbu. Motivace pro prodej byla jediná, a to žádost firmy Myonic, tato firma ale z toho couvla, takže, nemáme teď vůli tyto pozemky prodávat,“ dodal starosta.

Na dotaz zastupitele Karla Míčka, zda firma sdělila, proč od svého záměru ustoupila, starosta odpověděl, že vedení v Japonsku a Německu neodsouhlasilo výstavbu závodu na území Frenštátu pod Radhoštěm ani v jeho blízkém okolí.

Poté již došlo na hlasování, všech dvacet přítomných zastupitelů hlasovalo pro neschválení prodeje.

Předmětem záměru byl prodej dvou pozemků – orná půda o celkové výměře 7329 metrů čtverečních jejichž cena by podle znaleckého posudku byla 3 664 500 korun.