Počátky divadelnictví jsou v Bílovci spojeny s místním zámkem. „K významnému rozkvětu divadelního života na zámku pak došlo ve druhé polovině 16. století za vlády Bernarda Pražmy a jeho manželky Kristiny z Lappitz," uvedl kastelán zámku Eduard Valeš s tím, že když v polovině 17. století panství přešlo do majetku rodu Sedlnitzkých, zájem zámecké společnosti o světskou divadelní tematiku stoupal.

První stálá zámecká divadelní scéna vznikla ve Velkém sále v roce 1675 a na zámku tehdy působil malý herecký soubor. Později, po roce 1776 za Karla Mikuláše Sedlnitzkého, se na zámku hudební a divadelní produkce začala rozvíjet. „Podle jednoho z inventářů byl zámek vybaven hudebními nástroji i zvláštní místností pro ubytování hudebníků nebo herců. V 19. a na počátku 20. století v Bílovci účinkovaly především cizí divadelní společnosti," nastínil dále Eduard Valeš.

Ochotnický soubor byl v Bílovci založen v roce 1946. Ochotníci nazkoušeli například Jiráskovu Lucernu a Psohlavce, či Čapkovu Matku. Po požáru domu kultury o deset let později však na tři roky svou činnost přerušili. Soubor režíroval Emil Přikryl, učitel, malíř, nadšený režisér ochotníků a zasloužilý občan Bílovce.

Divadelní soubor Odřivous

Na bohatou tradici ochotníků ve městě v roce 2001 navázal divadelní soubor Odřivous pod režijním vedením Jindřišky Mlčůchové. „Nastudovali několik pohádek, dvě historické fresky od Zdeňka Kuchty a komedii Doba kamenná. Rozdávají smích nejen v Bílovci, ale i v nejbližším okolí. Jsou známi v Bohumíně, Odrách i Vítkově, kde vyhráli na divadelní přehlídce první místo," doplnil bílovecký kastelán.

V roce 2011 pak byla na zámku obnovena již zapomenutá tradice divadelních představení. „Zámecký Divadelní festival ochotnických souborů O FOUS jsme vytvořili doslova na koleně," přiznala Jindřiška Mlčůchová s tím, že první festivalovou hrou bylo Právo první noci z pera Zdeňka Kuchty, kterou zahrál soubor Odřivous. „Představení to bylo rovněž raritní, protože se hrálo na dvou jevištích a diváci byli požádáni, aby se i se židlemi přestěhovali do jiného sálu," připomněl Eduard Valeš.

Na festivalu se již představilo kolem patnácti souborů, některé i opakovaně. „I divácká veřejnost přijala tuto akci za svou, o čemž svědčí návštěvnost jednotlivých představení a ohlasy na zhlédnutá divadla," řekla na závěr režisérka souboru.

Letošní jubilejní pátý ročník festivalu odstartuje na zámku v pátek 2. září v 18 hodin. Předcházet mu bude v 17 hodin slavnostní otevření Divadelní kavárny Emila Přikryla. Divákům se postupně představí divadlo Pod zámkem Kyjovice s hrou Přes přísný zákaz dotýká se sněhu, bílovecký soubor odehraje pohádku Černobílé štěstí, představí se také divadlo U Lípy z Ostravy-Hrabové s hrou Kostrč a festival zakončí České nebe divadelního souboru Pasáž z Jeseníku nad Odrou.