Mikulenková měla v roce 1993 uzavřít s Moravskočeským investičním fondem (MČIF) smlouvu o vyplacení zálohy na dividendy. Na základě smlouvy pak měla převzít zálohu na budoucí dividendy v částce 1250 korun a současně s MČIF uzavřít i zástavní smlouvu na akcie MČIF. „Smlouvu uzavíral před 15 lety můj manžel. Když zemřel, převedla se smlouva na mě. Jenže já žádnou zástavní smlouvu nevlastním. Vlastně nevím, proč bych teď měla peníze vracet,“ sdělila Mikulenková.

Zmíněnou částku po důchodkyni vymáhá jiná společnost. Moravskočeský investiční fond se v roce 1997 totiž transformoval na společnost MCI HOLDING, která v roce 2000 vstoupila do likvidace. Tato společnost v dobrovolné dražbě prodala i pohledávku ženy. Zaplacenou zálohu po ní nyní vymáhá nový věřitel, společnost AGIRA-CREDIT. „Oznámení o prodeji pohledávek bylo řádně oznámeno v obchodním věstníku,“ sdělil Jaroslav Žebrák, jednatel společnosti AGIRA-CREDIT, která se k případu odmítla podrobněji vyjádřit. „Jednáme zde čistě se soukromými osobními údaji. Nemáme právo, ba ani povinnost, sdělovat osobní záležitosti klientů veřejnoprávním prostředkům,“ reagovala na dotaz Deníku zmíněná společnost.

Podle právníka Jana Dědiče se jedná o promlčenou záležitost. „Vzhledem k tomu, že k vyplacení došlo v roce 1993, je s největší pravděpodobností nárok na vrácení plnění, i kdyby existoval, již promlčen. Po prostudování podkladů předmětné smlouvy o zaplacení zálohy na budoucí dividendy jsem se utvrdil v názoru, že pohledávka na vrácení zálohy na budoucí dividendy je promlčena,“ sdělil právník.

Mikulenková zvažuje možnost, že peníze nezaplatí. „Mám z toho všeho špatný pocit. Kdo ví, kolik důchodců dopadlo stejně. Před lety člověku něco proplatí a pak to chtějí zpátky. Pro důchodce 1250 korun není zrovna malá částka. Člověk má pocit bezmoci a křivdy,“ uvedla zklamaně žena.

„Obecně se promlčecí lhůta týká tří, poté deseti let. V tomto případě záleží na tom, jak si obě strany podle vzájemně uzavřených smluv dohodlysamotné plnění. To by ještě bylo ještě na další posouzení,“ dodala právnička Dagmar Jahnová z Nového Jičína.

„Žena zmíněnou zálohu, vzhledem k promlčecí lhůtě, vracet nemusí,“ potvrdila Jahnová.