Nemilé překvapení vpodobě písemné výzvy kzaplacení dříve poskytnuté zálohy na budoucí dividendy ve výši 1250korun obdržely vlednu od společnosti AGIRA-CREDIT tisíce lidí. Zmíněná společnost žádá ovrácení peněz do konceúnora.

Odpověď ohledně vrácení či nevrácení zmíněné částky není podle právničky Dagmar Jahnové zNového Jičína zcela jednoznačná. Stěžejní je obsah uzavřených smluv. „Záleží na tom, jak si obě strany podle vzájemně uzavřených smluv dohodli samotné plnění. To je důležité posoudit,“ upozornila právnička.

Mezi těmi, kdo výzvu poštou dostali, je iLudmila Mikulenková ze Sedlnic na Novojičínsku. tato důchodkyně, stejně jako další obeslaní adresáti, uzavřela vroce 1993sdnes již zaniklým Moravskočeským investičním fondem (MČIF) smlouvu ovyplacení zálohy na dividendy. Na základě smlouvy pak měla převzít zálohu na budoucí dividendy včástce 1250korun a současně sMČIF uzavřít izástavní smlouvu na akcie MČIF. „Smlouvu uzavíral před 15lety můj manžel. Když zemřel, převedla se smlouva na mě. Jenže já žádnou zástavní smlouvu nemám. Vlastně nevím, proč bych teď měla peníze vracet,“ posteskla si Mikulenková.

Moravskočeský investiční fond se však vroce 1997transformoval na společnost MCI HOLDING, která vroce 2000vstoupila do likvidace. Tato společnost pak vdobrovolné dražbě prodala mimo jiné ipohledávku ženy. Zaplacenou zálohu po ní vsoučasnosti vymáhá nový věřitel, společnost AGIRA-CREDIT. „Oznámení oprodeji pohledávek bylo řádně oznámeno vobchodním věstníku,“ sděluje vpísemné výzvě Jaroslav Žebrák, jednatel společnosti AGIRA-CREDIT, která se kpřípadu odmítla Deníku podrobněji vyjádřit. „Jednáme zde čistě se soukromými osobními údaji. Nemáme právo, ba ani povinnost, sdělovat osobní záležitosti klientů veřejnoprávním prostředkům,“ reagovala ještě minulý týden společnost. „Jedná se osoudem uznanou pohledávku, soudem nařízený prodej,“ vysvětlil Žebrák stím, že nejde ani opodvod či špinavý úmysl. „Veškeré podklady kpředmětným pohledávkám jsou knahlédnutí každé pondělí vdruhém patře naší kanceláře vcentru Ostravy vbudově bývalé kavárny Fenix za Komerční bankou,“ dodal Žebrák.

Podle právníka Jana Dědiče zPrahy se však zřejmě jedná opromlčenou záležitost. „Vzhledem ktomu, že kvyplacení došlo vroce 1993, je snejvětší pravděpodobností nárok na vrácení plnění, ikdyby existoval, již promlčen. Po prostudování podkladů předmětné smlouvy ozaplacení zálohy na budoucí dividendy paní Mikulenkové jsem se utvrdil vnázoru, že pohledávka na vrácení zálohy na budoucí dividendy je promlčena,“ sdělil právník.

Právnička Jahnová říká, že rozhodující je izástavní smlouva, kterou spousta lidí nemá. „Předevčírem mi klient přinesl výpis zjeho účtu majitele cenných papírů. Zněj je patrné, že pohledávka ve výši dvanáct set padesát korun je zajištěna zástavním právem váznoucím na sto čtyřiceti akciích Moravskočeského investičního fondu dle zástavní smlouvy. Dále je zde uvedeno datum splatnosti pohledávky prvního ledna roku 2011.Je-li splatnost dohodnutá ktomuto datu, není pohledávka promlčena a vlastník pohledávky by ji mohl po dlužníkovi vymáhat soudně,“ upozornila Jahnová stím, že kdefinitivní odpovědi je nutná izástavní smlouva. „Pokud nejsou tyto doklady kdispozici, je nutno si je opatřit. Do smluv lze nahlédnout vkanceláři firmy AGIRA-CREDIT. Dříve než se občan rozhodne, zda zálohu vrátí či nikoliv, musí znát obsah uzavřených smluv,“ poradila právnička. (diskusi ktématu najdou zájemci ina internetových stránkách www.rmsystem.cz/…on_knast.asp)