Nedoplatky ve výši přes 3 miliony korun eviduje na nájemném v městských bytech radnice ve Studénce. „Dlužníkům zasíláme dvě upomínky, v té druhé jsou upozorněni na právní důsledky při nezaplacení,“ uvedl tajemník radnice ve Studénce Jiří Moskala. Když dlužník reaguje na zaslané upomínky a požádá o uzavření dohody o splátkách, sepíší s ním úředníci návrh, který musí schválit radní, případně zastupitelé. „Pokud dlužník nepožádá o splátky, dluh neuhradí nebo neplní uzavřenou dohodu o splátkách, podáváme žalobu k soudu se žádostí o vydání platebního rozkazu. Pokud není uhrazen dluh ani na základě vydaného platebního rozkazu, podává město návrh na nařízení výkonu rozhodnutí k okresnímu soudu, a to prodejem věcí movitých a nemovitých, srážkami ze mzdy, z důchodu,“ popsal Moskala.

Obdobně řeší neplatiče v bytech i Příbor, který v současnosti eviduje dluh na nájemném ve výši zhruba 1,2 milionu korun. „Je to od přibližně osmdesáti lidí. Pokud někdo neplatí, existují žaloby, vykázání z bytu, exekuce,“ naznačil Jiří Polášek, jednatel Správy majetku města Příbora, která se stará o městský majetek. Podle něj v poslední době mají lidé spíše zájem zaplatit, nebo dluh nějak uhradit. „Když vezmu, že ročně na nájmech vybereme přibližně šestatřicet milionů a dluh je asi čtyři sta tisíc, tak to není nijak závratné,“ myslí si Polášek.

Poměrně vysokou částkou jsou zadluženi lidé v obecních bytech ve Frenštátě pod Radhoštěm. „Ke konci loňského roku je to asi pět milionů korun,“ nastínila Ivana Dovalová vedoucí právního a přestupkového odboru ve Frenštátě. „Od loňského roku vymáháme pohledávky standardním způsobem. Tedy dáváme návrhy na platební rozkaz a pak i návrhy na výkon,“ podotkla Dovalová a dodala. „Už jsme první věci na exekuci dávali. Ale není mi známo, že by proběhla.“

V Kopřivnici v současnosti evidují pět probíhajících exekučních případů. „Návrhy na výkony rozhodnutí vyklizením bytu jsou podávány na základě pravomocných a vykonatelných rozsudků soudu, kterými je žalovaným uložena povinnost v dané lhůtě vyklidit byt, kdy bývalí nájemníci tuto povinnost dobrovolně nesplnili,“ podotkla mluvčí kopřivnické radnice Eva Vystrčilová a dodala: „Řada bytových dluhů je řešena mimosoudně formou písemných dohod o přistupování k peněžitým závazkům dlužníků v souladu s Pravidly pro pronajímání bytů, kdy nový zájemce o byt je povinen zaplatit část dluhů po dřívějších bytových dlužnících.“

Zhruba jeden milion čtyři sta tisíc korun dluží městu nájemníci v Odrách. „Máme kolem šedesáti dlužníků,“ sdělila Ivana Pinterová ze společnosti Oderská městská a dodala, že i v Odrách přistupují k exekucím. „Vychází to tak na dvě za rok,“ doplnila Pinterová.

Pohledávky v přibližně stejné výši jako v Odrách mají neplatiči bytů v Bílovci. Tam jej jich 110. „Může se to zdát hodně, ale je to způsobeno i tím, že město žádné pohledávky neodepisuje. Požadujeme, aby dlužníci své druhy uhradili,“ objasnil tajemník bíloveckého městského úřadu Rostislav Musila a dodal, že ani v Bílovci se notoričtí dlužníci nevyhnou exekuci. „Ta ale bývá často neúspěšná, neboť není co zabavit,“ poznamenal již na nedávném zasedání zastupitelstva Musila.

Pouze něco málo přes půl milionu korun dluží nájemníci obecních bytů ve Fulneku. Dlužníků tam evidují 49. „Snažíme se to dost hlídat, v poslední době jsme tři dlužníky stěhovali, dva případy jsme předali soudu,“ popsal praxi fulnecké radnice Miroslav Mošner ze Správy majetku fulnecké radnice.

Podle očekávání je nejhorší situace v Novém Jičíně. Bytový podnik města Nového Jičína v současnosti eviduje 279 dlužníků, kteří městu na nájmu dluží sedm milionů 843 tisíc korun. „První upomínku zasíláme po vzniku dluhu do jednoho měsíce,“ uvedl Bohumil Jakůbek, vedoucí oddělení nájemného bytového podniku. „Pokud dlužník na upomínku nereaguje a dlužná částka je nad deset tisíc, dámě podnět k soudu. Když nabude rozsudek právní moci, dáme návrh na výkon rozhodnutí, tedy exekuci,“ vysvětlil postup Jakůbek. „Pokud nájemník dluží více než tři měsíce, je mu ukončena nájemní smlouva a dáme návrh na vyklizení bytu. Samotnou exekuci poté provede soudní vykonavatel,“ doplnil Jakůbek.

V třiapůltisícovém Štramberku je momentálně v obecních bytech 18 dlužníků. „Jedná se o 273 tisíc 129 korun,“ upřesnil dluh Josef Babulík, vedoucí finančního oddělení radnice.