Vybírání regulačních poplatků je stanoveno zákonem. Za klinické vyšetření je ve výši třiceti korun, za ústavní pohotovostní službu činí poplatek 90 korun a za každý den ústavní péče je poplatek v současné době ve výši šedesáti korun. Nezřídka se ale stane, že pacient poplatek neuhradí.

Například v roce 2008 podali v nemocnici s poliklinikou v Novém Jičíně na pacienty 394 žalob, za jejich celkový dluh ve výši 59,1 tisíce korun. V následujícím roce to již bylo 730 žalob, za dluhy ve výši 109,5 tisíce korun, za loňský rok podala nemocnice zhruba 540 žalob. V těchto případech se jedná o pohledávky v celkové výši 99 tisíc korun.

„Peníze se začaly vymáhat až v loňském roce, po nástupu tehdejšího nového vedení,“ uvedl mluvčí novojičínské nemocnice Miroslav Fajkus. Nemocnice zasílá dlužníkovi upomínku, a pokud tento nereaguje, nastává proces, do nějž se zapojí soud.

Obdobně postupují i v Bílovecké nemocnici, a. s. „V případě, že nedojde k úhradě, a to ani v rámci možností, které nyní naše společnost dlužníkům nabízí tím, že jim umožní uhradit dlužné poplatky bez jakéhokoliv navýšení dlužné částky, je společnost nucena tyto poplatky vymáhat soudní cestou,“ sdělil Jiří Chrástek, technický náměstek bílovecké nemocnice, s tím, že věc přebírá právní zástupce společnosti.

Obdobně jako v jiných případech může dlužníka čekat i exekuce majetku. „V takovém případě dojde k navýšení dluhu o částky nákladů řízení jak před soudem, tak i před exekutorem. Pak se snadno stane, že z dluhu několika stokorun vzniknou závazky ve výši několika tisíc, až desetitisíc korun,“ upozornil Chrástek.

Ani v Městské nemocnici v Odrách není ve věci vymáhání dluhů na regulačních poplatcích jiná praxe. „Nezaplatí-li pacient regulační poplatek hotově na místě, je povinen jej uhradit do osmi dnů v pokladně nemocnice nebo převodem na účet. V případě nezaplacení je vyzván upomínkou. Pokud opět nedojde k úhradě, je pohledávka předána k dalšímu vymáhání advokátní kanceláři,“ přiblížil postup Zdeněk Skařupa, ředitel oderské nemocnice.

Ke 30. červnu letošního roku evidovali v Městské nemocnici v Odrách pohledávky z titulu neuhrazených regulačních poplatků v celkové výši 95 tisíc korun, přičemž 61 tisíc korun jsou pohledávky z let 2008 - 2010, zbytek tvoří pohledávky za letošní rok. „Většina pohledávek je z titulu neuhrazených poplatků za poskytnutou lůžkovou péči,“ doplnil Skařupa.

Ivan Pavelek, Věra Růčková