STAV PO ROCE

Informace o tom, že 16. prosince mají zasednout krajští radní Moravskoslezského kraje, přičemž chtějí odvolat z funkce Radana Gocala vyvolala na mnoha postech v samotné nemocnici zděšení, a také vedení města Nový Jičín vyslovilo obavy o zachování dosavadní poskytované péče.

Moravskoslezští krajští radní se na odvolání Radana Gocala z funkce ředitele novojičínské nemocnice usnesli 6. ledna. „Hlavními důvody odvolání byly především neuspokojivé ekonomické výsledky a výsledky veřejnosprávní kontroly, která byla v tomto zařízení provedena koncem loňského roku,“ sdělil tenkrát Pavel Olšovský, pověřený funkcí tiskového mluvčího Moravskoslezského kraje. Novým ředitelem se stal od následujícího dne Tomáš Nykel.

Ten se se svým týmem pustil do postupné kontroly hospodaření a najevo začaly vycházet skutečnosti natolik zajímavé, že nové vedení nemocnice v září podalo na Krajské státní zastupitelství v Ostravě podnět k prošetření způsobu hospodaření Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně.

Na zářijovém zasedání krajské rady se projednávalo hospodaření krajských nemocnic a ta novojičínská dopadla nejhůře. Oficiálně uváděná ztráta za loňský rok nyní činí téměř 59,7 milionu korun. K tomuto výsledku se ale došlo až po opětovném uzavření účetních knih. Původně vykázaná ztráta bývalým vedením nemocnice byla o 39 milionů korun nižší. „Hlavní měrou se do konečného výsledku hospodaření za loňský rok promítly účetní operace, kdy došlo k provedení oprav účetních zápisů a sestavení nové účetní závěrky, a to zejména v oblasti pohledávek a závazků nemocnice,“ sdělila mluvčí kraje Šárka Vlčková.

Karel Konečný, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví, tehdy pro Novojičínský deník uvedl, že provedený audit v nemocnici Nový Jičín ukázal na nestandardní kroky ve vedení účetnictví, na základě kterých podala nemocnice podnět orgánům činným v trestním řízení s podezřením na zkreslování výsledků hospodaření. „Přes závažnost těchto zjištění a přijetí příslušných opatření z toho vyplývajících zůstává naší prioritou plnohodnotné zabezpečování zdravotnické péče touto nemocnicí v rámci sítě našich příspěvkových nemocnic,“ ubezpečil Konečný.

Nemocnice mezitím, a i poté, modernizovala, a to i přesto, že celkové dluhy v současné době činí asi 200 milionů korun. Závazky se podle ředitele Nykla daří splácet. „Zatím máme splátkové kalendáře se všemi významnými věřiteli, a veškeré dluhy splácíme v režimu,“ zdůraznil ředitel. Největšímu věřiteli, společnosti Martek Medical, dodavateli zdravotnického materiálu, má nemocnice umořit svůj dluh do poloviny roku 2012.

Plány ale může vážně narušit například nová úhradová vyhláška, na jejímž základě dojde v příštím roce ke dvouprocentnímu snížení plateb od zdravotních pojišťoven za léčbu ve zdravotnických zařízeních. „Novojičínská nemocnice tak přijde přibližně o čtyřicet milionů,“ upřesnil Nykel.