Komunisté lákali bývalé členy, svazáky, kteří vedli konferenci, kritizovali jiní svazáci i občanské fórum, a pozměněným usnesením zasedání ONV se zabýval prokurátor. I to se dělo před dvaceti lety.

„Zpráva okresního prokurátora“ byl nadpis článku, který se vyjímal na titulní straně Rozkvětu, týdeníku okresního národního výboru, před dvaceti lety. Prokurátor Tomáš Všetečka v úvodu uvedl, že 5. ledna 1990 se osobně účastnil jednání rady ONV v Novém Jičíně, na němž vyplynulo podezření, že při zpracování a expedici usnesení plenárního zasedání ONV ze dne 20. prosince 1989 došlo k zásadní změně a úpravě usnesení schváleného poslanci ONV.

Tehdejší prokurátor Všetečka dále sděloval, že při jednání rady zajistil veškeré podkladové písemné materiály a požádal o předložení písemného vysvětlení od předsedy ONV, tajemníka ONV, vedoucího organizačního odporu a správních pracovnic. „Dne 15. ledna 1990 jsem písemně uložil vyšetřovateli okresní prokuratury v Novém Jičíně zahájit trestní stíhání pro podezření z trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele,“ informoval v textu okresní prokurátor.

Svazáci se předvedli

O průběhu mimořádné okresní konference Socialistického svazu mládeže, o volbě delegátů do akčního výboru o tom, že jednotliví delegáti v diskuzi podpořili jednotu mládežnické organizace a vyjádřili se k návrhu organizačního řádu a ke směrnicím hospodaření, se rozepsal na titulní straně Rozkvětu Vlastimil Křesálek, čerstvě zvolený tajemník Okresního výboru SSM Nový Jičín.

Ne vše ale zřejmě probíhalo tak růžově, jak by se z článku mohlo zdát. V témže vydání Rozkvětu uvádí Věra Máchová z gymnázia Příbor, že starší kolegové své mladší kolegy zesměšňovali natolik, že řada účastníků z konference odešla. „Dověděli jsme se, že když svazák z řad středoškolské mládeže nezastává stejné mínění jako většina účastníků konference (v tu chvíli zbytek, co ještě neodešel), nemá v delegaci co dělat. Proti formě vedení diskuze se otevřeným protestem ohradili ústy Hany Mynářové rovněž členové občanského fóra gymnázia Příbor. Pro zajímavost uvádíme jména delegátů zvolených do akčního výboru: Vladislava Blažková – ZO SSM KB Nový Jičín, Jaromír Břežný – ZO SSM Petřvald, Danuše Hrubá – ZO SSM Hladké Životice, Dana Josková – ZO SSM gymnázium Nový Jičín, Karel Kniezek – ZO SSM ONV Nový Jičín, Vlastimil Křesálek – ZO SSM MEZ Frenštát, Ivan Lička – OR PO SSM, Lubomír Lukeš – ZO SSM Nový Jičín I, Ivan Minarčík – ZO SSM Optimit Odry, Petra Orlitová ZO SSM Loučka a Pavel Tomčala – ZO SSM Studénka.

Služby se pořádně rozrostly

Novojičínsko – Téměř sedm stovek obyvatel mělo k 1. prosinci 1989 povolení vydané národním výborem k prodeji zboží a poskytování služeb podle tehdejšího nařízení vlády. Okresní oddělení Českého statistického úřadu spočítalo, že toto povolení mělo ve zmíněném roce 552 mužů a 132 žen. Celkově to bylo o 151 vydaných povolení více než v roce 1988. Nejvyšší počet vydaných povolení v roce 1989 byl na textilní a konfekční průmysl, a to 110, povolení na činnost v dřevozpracujícím průmyslu obdrželo 93 občanů. Národní výbory vydaly také 74 povolení pro malířské a natěračské práce včetně tapetování a 65 povolení na instalatérské, elektroinstala¬térské, topenářské a zámečnické práce.

Gottwaldovu ulici už nechtěli

Nový Jičín – Výzva Rostislava Šefraného, Petra Hruzíka a Bohumíra Kuby se objevila před dvaceti lety v Rozkvětu. Autoři výzvy navrhovali, aby se Gottwaldově ulici v Novém Jičíně vrátil její původní název, jaký měla po druhé světové válce, a to Americká. „Pobuřuje nás, že jedna z ulic našeho města nese jméno člověka, o kterém se ví, že dal souhlas k justičním vraždám a zavinil utrpení mnoha desítek tisíc spravedlivých lidí v našich koncentračních táborech padesátých let. Tento člověk je rovněž zodpovědný za likvidaci demokracie v naší zemi a za těžké deformace naší společnosti,“ uváděli v odůvodnění návrhu autoři.