Fulnek podporuje rozvoj kultury ve městě a okolí dvěma způsoby, jednak poskytováním grantů a dále prostřednictvím podpory své příspěvkové organizaci Městské kulturní centrum Fulnek. V letošním roce mohli zájemci čerpat granty z celkové schválené částky 300 tisíc korun. Do minulého týdne bylo odčerpáno 200 tisíc korun, které byly rozděleny mezi 30 žadatelů.

Příspěvky obdrželo například občanské sdružení Comenius Fulnek, obě základní školy, dobrovolní hasiči Jerlochovice nebo hudební festival Fulnek Fest. „Komise posuzovala žádosti v souladu s vyhlášeným programem grantové podpory, mimo jiné posuzovala akce z pohledu nejmasovějšího využití občany města a kulturním přínosem pro město,“ vysvětlila důvody přidělení grantů starostka města Jana Mocová s tím, že nejvyšší finanční příspěvek byl v hodnotě 40 tisíc korun.

Město se finančními příspěvky snaží podpořit každého, a to alespoň malou částkou, avšak za předpokladu, že zaslané podklady splňují požadovaná kritéria.

Co se týče kulturního centra, město jej v letošním roce podpořilo více než 5 miliony korun. Vloni to přitom bylo o asi dvě sta tisíc korun více a v letech 2008 a 2009 to bylo 6 milionů korun. Kulturní centrum z příspěvku hradí vlastní pořádané akce (400-500tis. Kč), dále KD Děrné, Fulnecký zpravodaj (cca100tis. Kč), plakátovací plochy, kaple sv. Rocha (12-25tis. Kč), kino (130-150tis. Kč) a knihovny (960–1100tis. Kč).