„Rada města odsouhlasila, že se koupaliště Libotín pro letošní sezonu uzavře z důvodu,“ potvrdila Deníku starostka městečka pod Trúbou Andrea Hlávková. „Stav betonové vany je špatný. Většina obkladů a kachliček po letošní zimě odpadla,“ doplnila. Radnice fatální škody odhalila v dubnu, kdy začaly na koupališti přípravné práce na blížící se sezonu. Čtyři pětiny obkladů není na svém místě, protože nedrží na betonovém povrchu. Je totiž zdegradovaný.

„Nechaly jsme vypracovat tři varianty oprav, ale ani na jednu nám firmy nechtěly dát garanci, protože se to lepí právě na zdegradovaný beton,“ vysvětlil dále místostarosta Štramberku Václav Šimeček. Nejnutnější a tedy nejlevnější opravy by dosahovaly částky tři sta tisíc, nejdražší téměř jednoho milionu korun. „Vyhodit 300 tisíc bez garance je dost tristní, do toho nikdo nechtěl jít,“ přiznává místostarosta s tím, že město podnikne všechny kroky, aby se Libotín pro plavce otevřel znovu v příštím roce.

Bohužel špatná betonová vana, která mimochodem prošla rekonstrukcí v roce 2006, není jediným problémem koupaliště pod štramberským Kotoučem. Nevyhovující je technologie cirkulace vody, která jede jen na 60 procent, což se ve výsledku promítá do špatného stavu právě bazénové vany.

„Voda se brzo kazí a nedostatek recirkulace se nahrazuje chlórem, ten degraduje betonové konstrukce a zdraví návštěvníků příliš neprospívá. Tento problém přetrvává již dlouhodobě - od roku 2014, ale bohužel nebyl prioritou minulého vedení města k řešení a zpracování projektu,“ pokračuje starostka v prohlášení na webových stránkách města.

Situaci nenahrává ani fakt, že přilehlé parkoviště je mimo provoz, neboť zde mají zázemí stroje firmy, provádějící na Libotíně kanalizaci a čističku odpadních vod. „Po dlouhé diskuzi a zvážení výše uvedených informací včetně posouzení nákladů na zprovoznění koupaliště jsme nakonec upřednostnili kvalitu provozu, bezpečnost návštěvníků nad dalším provizoriem a dospěli k rozhodnutí uzavření koupaliště, zpracování projektové dokumentace, výběr zhotovitele, který provede sanační práce a zprovoznění technologie se zárukou,“ dodala starostka Hlávková na závěr.

Předpokládaný rozsah oprav:
- sanace koruny bazénu (přeliv), tj. odstranit zvětralé části betonu, doplnit sanačním betonem, nalepit obklad, fólii nebo použít jiný materiál oprava sprch a příslušenství bazénu provést nátěr vany bazénu vč. povrchové sanace degradovaných míst
- variantně realizovat bazénovou fólii snížit oplocení a vysadit zeleň provést revizi technologického zařízení, návrh zazimování, návrh opravy doplnění technologie oprava technologie recirkulace vody - doplnění dle původního projektu, tak aby vykazovala projekční parametry Zdroj: MÚ Štramberk