„Uložení specifické skupiny odpadů, konkrétně rostlinných olejů a tuků použitých při výrobě a přípravě jídel a potravin a dále také rostlinných olejů a tuků po expirační lhůtě, bude pro občany města Kopřivnice a za dodržení stanovených podmínek bezplatné,“ informovala Jana Hromočuková, mluvčí kopřivnické radnice.

PODMÍNKY

Lidé, kteří chtějí tuto nabídku sběrného dvora společnosti Slumeko využít, musí dodržet několik podmínek. Jako například to, že oleje je nutné přivézt v uzavřených nádobách, nejlépe v původním obalu, ve kterém byly koupeny, to znamená v PET lahvích, plastových barelech, popřípadě kanystrech.

„Použité rostlinné oleje a tuky nesmí být znečištěné,“ upozornil na další podmínku jednatel kopřivnické společnosti Slumeko Vladimír Pustka.

Zároveň dodal, že nebude možné převzít takové oleje a tuky, které budou obsahovat příměsi syntetických, minerálních olejů nebo jiných provozních kapalin. To stejné platí i v případě, že bude obsah vody nebo mechanických nečistot větší než pět procent objemu.

„K uložení jedlých olejů a tuků z domácností se musí obyvatelé města Kopřivnice, včetně všech tří místních částí, prokázat platným občanským průkazem nebo dokladem o zaplacení poplatku za odpady,“ doplnila informaci tisková mluvčí města Kopřivnice.