Členové tohoto národa se pokoušejí vysledovat dědictví svých předků a jejich příslušnost k Moravské církvi. Do Suchdolu dorazí indiáni v neděli 15. listopadu večer.

V pondělí pak navštíví místní muzeum, lesní kostel v místní části Kletné, v Parku Moravských bratří zasadí strom z New Fairfildu a podívají se také do míst, kde se exulanti loučili se Suchdolem. V kulturním domě pak zhlédnou film o Davidu Zeisbergerovi, rodáku ze Suchdolu, jenž byl duchovní Moravské církve a misionář mezi domorodci severní Ameriky, a následovat bude další program.

V úterý desetičlenný tým, v němž bude náčelník kmene, tanečník i farář, jež bude doprovázet žurnalista, badatelé, historička a režisér, odjede do německého Herrnhutu.