Finančně nejnáročnější investicí bude rekonstrukce čistírny odpadních vod ve Štramberku – Kanadě.

„Současné technologické zařízení i stavební část již vykazují po letech spolehlivého provozu známky opotřebení. Kapacita bude navýšena ze současných 1250 ekvivalentních obyvatel, což představuje maximálně 250 kubíků odpadní vody denně, na 1800 obyvatel a 320 kubíků za den,“ vysvětlil ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka a jedním dechem dodal: „Díky tomu budou moci být v případě potřeby napojeny na čistírnu další lokality. Rekonstruováno bude hrubé předčištění a mechanický stupeň čištění, vybudován bude nový stupeň biologického čištění ve dvou paralelních linkách a kalojem, který nahradí stávající nevyhovující biologický stupeň. Dojde tak ke zvýšení efektivity čistírenského procesu.“

Stavba odstartuje na začátku léta a pokud nenastanou větší komplikace, hotovo bude do konce letošního roku.

V plné proudu už jsou práce ve Štramberku v lokalitě Drážné, kde bude u místní železniční stanice bude za deset milionů korun vyměněno více než 1070 metrů litinového potrubí za vodovod z tvárné litiny. „Čímž dojde ke zlepšení kvality dodávané vody, protože současný řad je nezbytné kvůli přítomnosti železa s větší četností odkalovat. Přepojeno bude také 59 přípojek,“ poznamenal mluvčí SmVak Marek Síbrt. Stavební ruch v této částí města skončí do konce letních prázdnin.

„Ve Štramberku bude také za dva a půl milionu korun sanována akumulační komora vodojemu Bílá studna s objemem sto metrů krychlových. Stavba byla zahájena v březnu, hotovo by mělo být v září. Důvodem sanace je nevyhovující stavebně-technický stav železobetonové konstrukce způsobený v minulosti například nevhodným použitím kameniva do betonu z drceného vápence a degradace betonové malty na vnitřním povrchu nádrže,“ dodal ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

V loňském roce proběhla ve Štramberku modernizace technologie čistírny odpadních vod v části Bařiny za devět milionů korun a rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulicích Dolní a Plaňava za celkem osm milionů.