O stavbě takzvané plynové elektrárny se před časem zmínil obchodní ředitel ČEZu Alan Svoboda. „Intenzivně pracujeme na těch plynových elektrárnách, na obnovitelných zdrojích.“ Energetický gigant navíc koncem srpna oznámil, že chce spolu s maďarskou společností MOL postavit dvě elektrárny na zemní plyn. „Velmi intenzivně pracujeme na projektech výstavby plynových elektráren v Čechách i v zahraničí,“ prozradil Svoboda. Kde by ale mohly elektrárny stát, neřekl. „Takové místo musí být připojitelné na elektrizační soustavu a zároveň musí být blízko toho vysokotlakého plynovodu tak, aby náklady provozu takové elektrárny byly co nejmenší.“

Mezi taková místa patří údajně i Příbor, pod nímž je naleziště zemního plynu. To ale nepatří ČEZ. „V našich plánech výstavby plynových elektráren jsme s lokalitou Příbor neuvažovali,“ přiznala Eva Nováková, mluvčí ČEZ stím, že společnost u Příbora ani zemní plyn netěží. Podle Tomáše Bartovského zministerstva průmyslu a obchodu těží vdobývacím prostoru Příbor společnost OKD. „Pokud je ložisko v těžbě, je zákonnou povinností těžaře vydobýt ložisko co nejúplněji,“ doplnil a odkázal přímo na těžaře.

Mediální zástupce společnosti OKD, DPB Vladimír Bystrov potvrdil, že ložisko Příbor-Klokočovpatří vrámci OKD, DPB k nejdéle těženým ložiskovým objektům. „Bylo objeveno vrámci vrtného průzkumu již před druhou světovou válkou. První vrt zde byl odvrtán již vroce 1917. Další vrty pak potvrdily poměrně značné ložiskové zásoby zemního karbonského plynu, který je převážně vázán na zvětralý pokryv karbonu a souvisí svýskytem uhelných vrstev vtéto oblasti,“ vysvětlil. Plyn začal být zpod Příbora odtěžován poroce 1945. Jeho rozloha je vsoučasné době vymezena plochou dobývacího prostoru o rozloze přibližně 28 kilometrů čtverečních. „Ložisko má značně složitou geologickou stavbu a nachází se vhloubce kolem čtyři sta metrů pod povrchem,“ poukázal Bystrov.

Od počátku těžební činnosti bylo zpříborského ložiska vytěženo téměř 800milionů metrů krychlových plynu. Vposledních letech činí roční objem těžby kolem 3 milionů metrů krychlových. „Vytěžený plyn jedodáván zásadně pouze vdosahu vlastní potrubní soustavy místním odběratelům. Největšími odběrateli jsou společnosti Energetika Kopřivnice a TEDOM Energo, vkategorii domácnosti je významná dodávka do plynofikované obce Hájov. Tam tento plyn odebírá asi devadesát rodinných domků,“ objasnil Bystrov stím, že těžba ložiska a distribuce karbonského zemního plynu je součástí dlouhodobého plánu společnosti OKD, DPB sčasovým výhledem minimálně nadalších 20 let.