Letošní taktické cvičení, kterého proběhlo u Jednotky Sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Bílovec, bylo zaměřeno na dopravní nehody. Od prvního ledna tohoto roku tato jednotka zasahuje také u těchto událostí. Členové JSDH už letos podstoupili kvůli novému zařazení řadu teoretických i praktických výcviků. Právě taktické cvičení mělo tyto znalosti prověřit v praxi. „Není to tak běžným typem událostí. Ve městě se nachází profesionální jednotka, která řeší většinu těchto událostí. Takovýchto zásahů jsme ale se zúčastňovali i dříve,“ vysvětlil velitel JSDH Bílovec Tomáš Fešar.

Pro účely cvičení byly zvoleny dvě modelové situace pro dvě družstva. To první muselo z osobního automobilu v příkopě vytáhnout spolujezdce řidiče, který byl v bezvědomí. „Členové družstva až na malé odchylky od stanovených postupů při dopravních nehodách provedli většinu nezbytných úkonů k bezpečnému vyproštění zraněné osoby,“ uvedl Fešar s tím, že hasiči předali zraněného do péče „zdravotníků“ a poté také vyprostili vozidlo z příkopu.

Druhá skupina už tak úspěšná nebyla, i když měla situaci mnohem složitější. „Vozidlo se nacházelo na pravém boku v příkopu a v něm byl zraněný řidič při vědomí. Také toto družstvo započalo zásah podle předem daných postupů,“ popsal velitel zásah s tím, že se hasiči dopustili chyby. Vozidlo totiž nebylo dostatečně stabilizováno a mohlo ohrozit bezpečnost cvičících i figuranta. Poté, co je vedoucí cvičení na tuto chybu upozornil, pokračovali hasiči v zásahu.

I to se odrazilo v hodnocení vedoucího cvičení, který účastníkům cvičení vytkl drobné i větší chyby. „Je to nový druh zásahu, který bude naše jednotka provádět. Nějaké chybičky se našly, a ty v rámci dalších příprav budeme odstraňovat,“ uzavřel Fešar.