Lidí, jež svůj volný čas věnují jiným, například těm, co trávíc svůj podzim života v nejrůznějších domovech, je stále jako šafránu. O to víc se však jejich práce cení. Dobrovolnické centrum ADRA věří, že se další takové podaří v následujících týdnech najít také v Novém Jičíně a okolí.

Dobrovolníkem se může stát student, člověk zaměstnaný, i bez práce, lidé na rodičovské dovolené. Vítá se komunikativnost, nápaditost v oblasti využití volného času, ale také umění naslouchat. „Hledáme někoho, kdo si bude se seniory společně číst nebo jim předčítat, hrát šachy či jiné stolní hry, chodit s nimi na procházky, do volnočasových kroužků apodobně. Vítáme také jedince, kteří budou schopni realizovat pro seniory tohoto domova vlastní zajímavé programy,“ sdělila Lenka Hájková, koordinátorka dobrovolnického programu v Novém Jičíně.

„Pokud si nejste jistí, že jste pro takovou práci ti praví, neobávejte se. Je pro vás připraveno jednorázové školení, které se uskuteční 18. září od 14.00 do 19.00 hodin v Domově pro seniory Duha. Na tomto školení získáte potřebné informace, které mohou posílit vaše konečné rozhodnutí,“ uvedla dále mluvčí novojičínské radnice Marie Machková. Po školení zájemci projdou výběrovými pohovory, kde se bude diskutovat o motivaci a také se upřesní detailní body spolupráce a dojednání první návštěvy. S přijatými dobrovolníky ADRA sepíše smlouvu o výkonu dobrovolnické služby, zajistí pojištění, poskytne pravidelné vedení a proplácení případných cestovních nákladů.

„Dobrovolníci nenahrazují personál, ale přinášejí něco navíc. Mohou se věnovat jednotlivci nebo skupině seniorů. Sami pro sebe získávají mnoho: nové znalosti, zkušenosti o novém prostředí, někdy také schopnost lépe si poradit ve vlastním životě,“ zakončila Lenka Hájková.

Domov seniorů DUHA v Novém Jičíně sídlí na ulici Hřbitovní 41 a zájemci bližší informace dostanou na telefonních číslech 558 436 261, 734 693 785 nebo na e-mailu dcfm1@adra.cz.

Již čtyři roky spolupracují s dobrovolníky na Oddělení následné péče v Bílovecké nemocnici. Během roku zde dochází pod hlavičkou ADRY v průměru patnáct dobrovolníků, a ti zde měsíčně stráví stovky hodin. „Ve svém volném čase dochází za pacienty, kteří jsou dlouhodobě upoutaní na lůžko a jejich svět je světem nemocničním, světem plným bílé barvy, zdravotnického personálu a nemocí. Pro tyto lidi se pak stávají anděly, kteří tvoří most mezi světem v nemocnici a venku. A jak to dělají? Není to nic složitého. Jen přijdou za konkrétním pacientem a třeba s ním hrají karty, Člověče, nezlob se, čtou si noviny nebo povídají o všem možném. Když počasí přeje, mohou společně objevovat krásné maličkosti okolí nemocnice, což je něco, na co personál bohužel mnohdy nemá čas,“ přibližuje jejich práci Dagmar Hoferková, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Ostrava.

Ovšem i zde jsou další lidé mající chuť spolupracovat vítáni. Školení v Bílovecké nemocnici proběhne ve čtvrtek 22. září od 15:30 hodin. „Budeme rádi za každého z vás a personál nemocnice, a zejména samotní pacienti, ocení vaši snahu úsměvem a vděčností, která vás bude hřát na srdci,“ obrací se Dagmar Hoferková k veřejnosti s tím, že občané mohou přispět i finančním příspěvkem, a to do pokladničky, která je umístěna v budově bíloveckého městského úřadu, ve vstupních prostorách u podatelny. Tyto peníze jdou právě na dobrovolnický program v místní nemocnici.