„Cesta z Petřvaldíku k jednomu z meandrů řeky Odry je historickým unikátem. Ve středověku byla součástí důležité zemské stezky, která vedla přes bažinaté území a tvořily ji položené klády. Na stezce k naučné ceduli, kde byly nalezeny pozůstatky hatěné cesty, jsme vysadili třicet dubů letních,” uvedla manažerka projektu Marcela Klemensová z Arniky.

Na turistické cestě tak vznikne alej mohutných stromů, které budou přinášet příjemný stín i estetický zážitek. Dub je dlouhověká dřevina dožívající se stovek let, v jeho kmenu se časem také vytvoří dutiny, které jsou vhodným domovem chráněného brouka páchníka a dalších vzácných živočichů, jako například sov nebo netopýrů.

V loňském roce Arnika pomohla vysadit 50 hrušní v Jeseníku nad Odrou a ořezat 60 vrb v Bernarticích nad Odrou. Ve výsadbách a ošetřování stromů bude pokračovat i letos. Kromě toho připravuje také výlety pro rodiny s dětmi a exkurze pro základní školy.

Během 5 let chce spolek Arnika vysadit v Poodří více než 1500 stromů, mezi nimiž budou topoly, duby, vrby a staré odrůdy hrušní. Na projektu spolupracuje s členy z ČSOP Studénka a Ostravskou univerzitou.