V současné době směřují zájem na dobudování cyklostezky do nedaleké Nové Horky.

„S vyhlášením výzvy v dotačním programu Integrovaného regionálního operačního programu jsme zahájili práce na revizi projektové dokumentace a přípravu zpracování žádosti o dotaci," vysvětlil ve studéneckém měsíčníku místostarosta města Petr Odchodnický s tím že tato část cyklostezky by měla být řešena částečnou výstavbou nového tělesa a částečně využijí stávající komunikaci.

Hlavní stavební práce, které by měly započít už na konci tohoto roku, by se měly týkat zejména trasy souběžné se silnicí číslo II/464. Na Matiční ulici a v lokalitě Nové Horky u tamní autobusové zastávky plánují provést liniové značení, které upozorní projíždějící motoristy na přítomnost cyklistů.

Podle dostupných informací stavbu nové cyklostezky zrealizují v průběhu letošního a následujícího roku, vše se ale bude odvíjet až od získání příslušné dotace. Ta by mohla pokrýt až devadesát procent celkových nákladů.

„Cyklostezka významným způsobem podpoří bezpečnost cyklodopravy ve městě, umožní propojení místní části Nová Horka s nádražím a centrem města," uzavřel Petr Odchodnický. (ire)