Nyní se s městem dohodli na postupu jeho rekonstrukce. „Dojít by mělo k zrekonstruování chladící soustavy, vybetonování hrací plochy, rekonstrukci sociálního, hráčského a provozního zázemí se skeletovým zastřešením z ocelových vazníků pokrytých textilním obvodovým pláštěm,“ vysvětluje v žádosti o přispění na rekonstrukci předseda TJ Frenštát Jiří Novotný (SNK-NEFRK). Podle ní chladící systém, ledová plocha a sociální zázemí již neodpovídá standardům, a to nejen technologickým, ale i uživatelským.

Zastupitelstvo již dříve jejich žádost o 43,8 milionů korun zamítlo. Na tuto investici by byl nutný úvěr, který by se pro město stal velkou zátěží. Požádali tedy o dotaci stát. „První etapa, která by se mohla týkat příštího roku, znamená částku kolem 25 milionů korun, kterou jsme navrhovali státu,“ vysvětlil Karel Míček (ODS). Další etapy rekonstrukce by následovaly v roce 2009 či později.

Žádost o 2 miliony korun z rezervy, které budou uvolněny na odstranění havarijního stavu stadionu v případě, že by státní dotaci získali, zastupitelé odsouhlasili. V tomto případě by došlo k rekonstrukci v dubnu 2008, s plánovaným dokončením v říjnu téhož roku.

Pokud státní dotace TJ získá, měla by ve Frenštátě vzniknout víceúčelová hala, která do budoucna umožní celoroční využití i ekonomičtější provoz s kapacitou 400 diváků.

Schváleny byly i dotace na provoz zimního stadionu v období roku 2007 a 2008 ve výši 690 tisíc letos a 680 tisíc v příštím roce.