Popsaná situce se v Odrách zcela běžně děje na křižovatce ulic Mendlova a Hranická. Křižovatka je ve tvaru T, Mendlova ulice ja navíc úzká a výjezd z ní je ohraničen chodníky.

Nezřídka tak vozidlo, které vyjíždí směrem k Hranicícm přejíždí až do protisměru nebo přes obrubník chodníku. Pokud si vozidlo z Mendlovy ulice najede blíž ke křižovatce a na tuto ulici chce právě někdo vjet, nastává nezřídka situace, že ten, kdo je na hlavní, vozidlo z vedlejší pustí, aby nedošlo ke vzájemné kolizi.

Po prosincovém zasedání zastupitelů Oder to vypadá, že se řidiči po mnoha letech nadávek možná dočkají změny. Zastupitelé totiž odsouhlasili podání žádosti o dotaci na projekt „Bezpečnostní řešení křižovatky ulic Hranická a Mendlova v Odrách. Město již má projekt i stavební povolení.

Z důvodové zprávy předložené zastupitelům vyplývá, že dotace má pokrýt 95 procent způsobilých výdajů. „V rámci projektu budou realizovány tři stavební objekty: úprava křižovatky ulice Hranická/ulice Mendlova, odvodnění místní komunikace ulice Mendlova, osvětlení přechodu pro chodce ulice Mendlova,“ stojí mimo jiné v důvodové zprávě. Celkové předpokládáné náklady činí zhruba 2,135 milionu korun.

Pokud město dotaci získá, řidiči by se mohli dočkat úprav křižovatky již letos.