Příspěvková organizace zřizována Krajským úřadem Moravskoslezského kraje sídlící na ulici Hřbitovní poskytuje služby celkem 140 uživatelům a to především těm, kteří již jsou vzhledem ke svému věku zcela soběstační a potřebují péči. Domov Duha nabízí dvě sociální služby: domov pro seniory ve veku pětašedesáti let a starší (96 lůžek) a domov pro osoby se zdravotním postižením (18 lůžek) ve věku pětapadesáti let a starší s lehkou a středně těžkou mentální retardací.

I přes velkou kapacitu zařízení zde nemají o klienty nouzi, což potvrzují slova ředitelky domova Dany Jančálkové: „V současné době je velká poptávka z řad potencionálních zájemců o službu domov pro seniory. Již několik let se potýkáme s problémem velkému počtu žádostí o naši službu. Zda to bude trendem i v dalších letech lze těžko říci, ale obecně je známo, že česká populace stárne a seniorské služby vyhledává,“ řekla s tím, že by samozřejmě rádi vyhověli všem zájemcům a potažmo i rodinným příslušníkům s jejich složitou situaci.

Ředitelka Jančálková přiznává, že vzhledem k nemalé poptávce by bylo logické rozšíření domova, ovšem na druhou stranu chce nejen zachovat, ale i zvyšovat kvalitu služeb i úrovně bydlení, a proto se o rozšíření neuvažuje. „Spíše bychom se chtěli v dalších letech zaměřit na vytvoření nové služby Domov se zvláštním režimem pro uživatele trpící Alzeihmerovou chorobou. Tuto službu bychom chtěli poskytovat mužům i ženám v našem přirozeném prostředí vycházející z komunitního typu bydlení,“ poodhalila plány Dana Jančálková.

Novojičínský Domov Duha nabízí ubytování (klienti si mohou vybavit pokoje svým nábytkem a přinést si své domácí mazlíčky jako například andulku či rybičky, chov psů a koček možný není) a stravu s možností výběru z několika druhů jídel. Dále také asistenční službu, sociálně terapeutické činnosti (mj. canisterapie, ergoterpae) či pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí. „Dále zajišťujeme nepřetržitou zdravotní péči a základní sociální poradenství. Uživatelům naší služby nabízíme rovněž služby rehabilitace, kadeřnice, holiče a pedikérky,“ doplnila ředitelka a na závěr dodává: „Jsme moderní organizace, která se nebojí změn, protože náš kolektiv ví, že vedou ke zvyšování kvality našich služeb a spokojenosti uživatelů“.

Co se týče ceny, zaplatí klient ubytovaný na dvou lůžkovém pokoji s odběrem normální stravy za měsíc přesně 8122 korun.