Státní rozpočet se dlouhodobě potýká s nedostatkem financí, a tak se ubírá na všech možných i nemožných místech. Výjimkou není ani Domov Odry, který se letos musí vyrovnat s poklesem financí na svůj provoz. První rozhodnutí ministerstva práce a sociálních věcí snížilo dotaci tomuto zařízení o 1,046 milionu korun. Protože se ale Domov Odry nevzdal a zažádal o přehodnocení rozhodnutí, získal nakonec zpátky 451 tisíc korun. Rozdíl ve výši dotace oproti loňskému roku se tak ustálil na 595 tisících korunách.

„Nedostatek financí v závislosti na nižší dotaci na provoz a růstu cen, nákladů a zvýšení sazby DPH představuje pro naše zařízení problém pro zajištění bezproblémového provozu a poskytování kvalitních služeb," nastínila ředitelka Domova Odry Miroslava Chodurová.

Toto zařízení poskytuje 77 uživatelům dvě sociální služby – domov pro seniory a domov se zvláštním režimem určený pro lidi s onemocněním Alzheimerovou chorobou a jinými typy demence. Jsou zde tudíž přijímáni senioři, kteří potřebují celodenní péči a pozornost. „Pro stávající počet pracovníků je to fyzicky i psychicky velmi náročné a je třeba jejich stav navýšit, což je vzhledem ke stávající finanční situaci nemožné. Máme obavy, že nepříznivá finanční situace nejen letos, ale i v následujících letech nás přinutí stav pracovníků ještě snížit, což nepochybně povede ke snížení kvality a rozsahu poskytovaných služeb," upřesnila ředitelka Chodurová. Časem by se nepříznivá situace mohla odrazit i na podmínkách pro přijímání uživatelů, například paušálních příspěvcích od obcí, ze kterých uživatelé přichází do tohoto zařízení.

Ředitelku oderského domova Miroslavu Chodurovou mají jeho obyvatelé rádi.

Domov se stávající finanční potíže snaží řešit různými úspornými opatřeními, jak se ale jeví, moc možností, jak získat finanční pomoc, v podstatě nemá. Vedení zařízení už oslovilo se žádostí o příspěvek na provoz nebo sponzorský dar různé firmy a také obecní a městské úřady, z jejichž působnosti uživatelé zařízení přicházejí. Zatím se tímto způsobem podařilo získat 25 tisíc korun, a to díky firmám Semperflex Optimit, MSV Studénka, městysům Suchdol a Spálov. „Hlavním důvodem, proč jsme přispěli, bylo zejména to, že v domově žijí občané z naší obce. Přispíváme ale i jinak, takže tentokrát to bylo spíše symbolické, ale snad když takto přispěje více subjektů, situace zařízení se zlepší," zamyslela se starostka Spálova Marie Flodrová. Také města Odry a Fulnek přislíbila finanční pomoc, ale až ve druhém pololetí.

Přispět na provoz mohou i fyzické osoby nebo firmy, kterým není lhostejný osud seniorů odkázaných na pomoc jiných. „Jsme rádi za každý finanční příspěvek, který obdržíme. Pro potenciální dárce máme připravenu darovací smlouvu," zmínila na závěr Miroslava Chodurová, ředitelka Domova Odry, který za dobu své existence získal řadu významných ocenění.