Realizace projektu komunikačního systému trvala více než tři měsíce. Výsledkem je možnost přímé oboustranné komunikace mezi sestrou a klientem. Pokud ten bude cokoli potřebovat a nemůže si obsluhu zajistit sám, stiskne tlačítko a nad jeho pokojem se v chodbě rozsvítí barevné světlo. Podle stupně urgence je toto světlo buďto červené nebo bílé. Nový systém tak usnadní práci zejména sestrám, které mohou rozlišit závažnost žádosti o pomoc.

Zařízení je instalováno u všech třiceti lůžek, včetně WC, zde však není možná oboustranná komunikace. „Každý klient má u sebe telefon, takže v případě potřeby si může kdykoli přivolat sestřičku. Když je to zmáčklé, sestřička se hned zeptá, co potřebujete, a pokud to není akutní, tak ano, za chviličku tam někdo bude. Sestřičky vidí, že klientovi, který jen zvoní a není to akutní, svítí nad pokojem červené světlo. Sestřička se nahlásí na pokoji, že už tam je, a děvčata nahoře už ví, že nemusí spěchat, že už tam někdo dorazil,“ vysvětlila vedoucí sociálního zařízení Vlasta Szotkowská s tím, že pokud se jedná o akutní, bezodkladnou záležitost, svítí světlo červeně.

Původní signalizační systém domova byl nevyhovující. Klienti nemohli komunikovat se sestrami a také jej nebylo možné využívat na všech pokojích. „Pro nás je to usnadnění, protože jsme ve třípatrové budově, kdy ta děvčata musí neustále běhat mezi patry, a opravdu se to nedá stíhat. Takhle máme přehled. I centrálně můžeme ohlásit například, že se vydávají obědy. Pro nás je to určitě úleva,“ dodala Szotkowská. „Byla to nutnost, protože teď by měli mít ti lidé ze zákona možnost přivolat si sestřičku. Takže takhle jsme to zajistili.“

Systém je prozatím ve zkušebním provozu, který byl zahájen 7. prosince tohoto roku. Celkově stála tato modernizace 374 405 korun. Moravskoslezský kraj zafinancoval 68 % z celkových nákladů. Zbytek uhradilo ze svého rozpočtu město.