Domov Odry nabízí hned dvě sociální služby a to Domov pro seniory, který má kapacitu šedesát šest lůžek a Domov se zvláštním režimem (ALDa) určený jedenácti uživatelům.

Již při prvním pohledu na zařízení je každému jasné, že se nejedná o klasický domov důchodců. „Náš domov se totiž od ostatních odlišuje zejména tím, že nejde o jedinou budovu, ale o komplex tří různobarevných domků obklopených velkými zahradami,“ vysvětlila Chodurová. Nabídka ubytování se však od jiných zařízení zase až tak neliší. „Klientům nabízíme ubytování buďto v jednolůžkových nebo ve dvoulůžkových pokojích,“ uvedla ředitelka a pokračovala: „Mimo to mají k dispozici velkou společenskou místnost, takzvanou tančírnu, která je vybavena keramickou pecí, počítačem, knihovnou a malou kuchyňkou.“ Kromě všech těchto „vymožeností“ obyvatele domova mohou využít také malou a velkou rehabilitaci, čtyři jídelny, dva takzvané obyváky, hobby dílničku, kuchyňské koutky nebo dokonce kuřárnu.

Služby plně obsazený domov poskytuje výhradně svým klientům. „Služby obsahují základní činnosti jakými jsou poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutickou činnost, aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,“ vypočetla ředitelka. Kromě těchto záležitostí mohou obyvatelé Domova Odry dvakrát do roky využít nabídky zájezdu autobusem přizpůsobeným lidem na vozíku, různých společenských akcí, plesů, besed, divadelních představení a koncertů nebo také oslav, a sportovních akcí.

K dalším zajímavým službám, které se v jiných domovech hned tak nevidí patří canisterapie, tedy terapie s psem a fenkou německého ovčáka a farmingterapie. „Na totiž máme zoo koutek s kozami a kozlíkem, slepičkami, králíky a vodními želvami,“ vysvětlila Chodurová. Mimo tyto aktivity je v domově možno navštívit mši.

O oblíbenosti zařízení v širokém okolí svědčí počet žádostí, které leží ředitelce na stole. „Nyní máme v evidenci zhruba padesát akutních žádostí o umístění,“ uvedla Chodurová a dodala: „Přes tuto skutečnost však o rozšíření našeho zařízení neuvažujeme, protože nejsme zastánci velkých neosobních domovů.“