Týdenní a denní stacionář pro lidi s mentálním postižením a kombinovanými vadami po skončení povinné docházky až do důchodového věku v Tiché přešel počínaje začátkem letošního roku z Moravskoslezského kraje pod správu Slezské diakonie. Převodem se nic zásadního nemění. „Služby i personál zůstaly zachovány,“ podotkla Barbora Opavská, vedoucí střediska Slezské diakonie v Tiché. Do budoucna ale chystají některé změny. „Plánujeme zaregistrovat službu respitní péče jako další sociální službu, kterou budeme poskytovat. Reagujeme tím na požadavky stávajících, ale i budoucích klientů,“ poukázala Opavská a nastínila další cíle pro letošní rok. „Budeme intenzivně pracovat na zvýšení kvality služeb, pracovní tým jsme rozšířili o sociálního pracovníka. Chceme se také pokusit nalézt dobrovolníky, což by umožnilo ve větší míře individuální vycházky,“ řekla Opavská s tím, že středisko se chce zaměřit také na návštěvy kulturních zařízení a krytého bazénu, pořádat společné akce s klienty dalšího střediska Slezské diakonie, Denního stacionáře v Novém Jičíně, a hledat sponzory na různé akce pro klienty.

Další novinkou je projekt s městem Nový Jičín. „Slezská diakonie společně s městem Nový Jičín připravila projekt pro Týdenní stacionář v Novém Jičíně, který zahrnuje i transfer Týdenního a denního stacionáře v Tiché do zrekonstruovaných, bezbariérových prostor v Novém Jičíně, a to z důvodu zkvalitnění a zefektivnění služeb pro klienty,“ uvedla Opavská.

Mezi denní činnosti ve stacionáři patří například upevňování a nácvik sebeobslužných činností, ale také tvůrčí činnosti v keramické dílně a na tkalcovském stavu a další možnosti výtvarného, ale také hudebního, kulturního a sportovního vyžití.