Zástupci domova slavnostně převzali automobil v úterý 4. června od poděbradské reklamní agentury Kompakt, která tento projekt zaštiťuje. Vozidlo budou zaměstnanci zařízení využívat při poskytování sociálních služeb osobám s mentálním a kombinovaným hendikepem.

„Středisko v Tiché na Novojičínsku, které pomáhá hendikepovaným občanům závislým na pomoci druhých, obdrželo nový vůz v rámci projektu Sociální automobil. Ten funguje po vzoru evropských měst již dvacet let, za tu dobu agentura Kompakt předal v České republice stovky vozidel,“ sdělila Tereza Pavézková, která agenturu mediálně zastupuje.

Automobil, který Domov pro osoby se zdravotním hendikepem Karmel v Tiché získal, je v celkovém pořadí již 773. automobil, který agentura předala potřebným.

„Ve většině sociálních zařízení pečujících o hendikepované je vozový park ve velmi špatném technickém stavu a vozidla neodpovídají standardům pro přepravu nemocných. Tato zařízení pak mohu získat nové auto jen prostřednictvím charity či sponzorství, což ale nepřichází každý den, proto jsme se rozhodli vzít situaci do svých rukou a nějak pomoci těm, kteří to skutečně potřebují,“ uvedl Miroslav Káninský, jednatel společnosti Kompakt.

Projekt pomoci sociálním zařízením a ústavům vznikl v roce 1997. Jedná se o takzvaný systém „reklamy na kolech“.

Za spoluúčasti firem a společností se tak poděbradská reklamní agentura Kompakt snaží o vytvoření, zdokonalení a obnovení vozového parku v ústavech a zařízeních, která svou činnost zaměřila na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či jinak hendikepovaných lidí.

Na vozidlo pro zařízení v Tiché přispělo asi 40 subjektů napříč obory od velkých firem až po nejmenší jednotlivce z místních obyvatel i přilehlého okolí.