Cenu kvality v sociální péči získal v soutěži o nejlepšího poskytovatele sociálních služeb v České republice Domov Duha v Novém Jičíně. Tento domov bodoval také v Ceně sympatie pro pracovníky sociálních služeb, kterou převzala Jana Tořová, vedoucí přímé péče v Domově Duha.

Čestné uznání pak obdržel Domov NaNovo ve Studénce.

„Ocenění je pro nás velkým úspěchem, ale zároveň je pro naši další práci velmi motivační a zavazující. Vydali jsme se cestou individuálního přístupu při poskytování služeb, včetně aktivit pro uživatele s nejvyšší mírou podpory, jako je například bazální stimulace, reminiscence nebo mobilní zahrádky.

Velké poděkování patří všem pracovníkům Domova Duha, protože bez jejich práce by se kvalita v našem zařízení nemohla ubírat tou nejlepší cestou," uvedla ředitelka Dana Jančálková a rovněž poděkovala za podporu zřizovateli, jímž je Moravskoslezský kraj.

Tuto soutěž vyhlašuje časopis Ošetřovatelská péče a oceňuje zaměstnance, kolektivy a zařízení sociálního sektoru. „Soutěž je zařazena do národního programu na podporu kvality. Její statut a metodika hodnocení byly vytvořeny na základě modelu, který je používán v evropské ceně za kvalitu v mnoha zemích, což soutěžícím zaručuje objektivitu a kontrolu nezávislým subjektem nad průběhem soutěže," informovala mluvčí Moravskoslezského kraje Petra Špornová.

Za Domov NaNovo převzal čestné uznání jeho ředitel Lukáš Spurný. „Čestné uznání je možné vnímat jako potvrzení správnosti našich transformačních kroků, díky kterým zanikl velký ústav sociální péče a nahradila jej síť malých důstojných domků a bytů a poskytování služeb v běžných domácnostech. Je tedy symbolickým završením sedmiletého transformačního procesu Zámku Nová Horka – nově Domova NaNovo," řekl Lukáš Spurný.

V minulosti, v letech 2008 a 2012, již Cenu kvality v sociální péči obdržel Domov Odry.