Například pohlednice z doby okolo roku 1917 zachytila Hotel Radnitz na Sklenářské ulici v Bílovci, který doplňovala také restaurace.

V současné době se zde již hotel nenachází.

Dům však stále stojí, i když jsou v něm už jen samostatné byty. Ráz ulice však přes celé ty roky vůbec na kouzlu neztratil.