Jak připomíná historik Radek Polách z Muzea Novojičínska, již v dávných dobách existovaly pro účely zpracování a očisty látek takzvané valchy, které využívali především soukeníci ke svému řemeslu.

„Samozřejmě, že Nový Jičín měl taktéž svou valchu. Až do roku 1599 však byla pouze nevzhledným dřevěným stavením, které nestačilo stále se zvyšující poptávce. Z tohoto důvodu byla za purkmistrování Petra Scheitenhauera z Fulneku postavena valcha kamenná, k podpoře cechu soukeníků, jak svědčil nápis na základním kameni.

Její místo v severovýchodní části města bylo dáno tokem mlýnské strouhy. Tento počin se ukázal jako správný a soukenický cech v Novém Jičíně se v průběhu následujících věků stal druhým největším na Moravě,“ přiblížil historii Radek Polách.

Význam valchy pro město byl tak velký, že ulička, která k ní vedla, nesla její jméno – Walkergasse. Málokdo ví, že v Novém Jičíně byla až do druhé poloviny 20. století. Poté musela, společně s textilní továrnou Lodena, ustoupit výstavbě nového autobusového nádraží.

„Naštěstí alespoň základní kámen s nápisem byl zachráněn a dostal se sbírky Muzea Novojičínska. Každý návštěvník si ji dnes může prohlédnout při návštěvě novojičínské radnice, kde má své čestné místo při vstupu do zasedacího sálu,“ připomněl historik.