Již před nějakou dobou hojně diskutovaný problém o neúnosných dotacích města Kopřivnice do muzejních expozic, spadajících pod Regionální muzeum v Kopřivnici (RMK), se opět vynořil. Kopřivničtí zastupitelé na svém posledním zasedání vzali na vědomí zprávu o jejich provozu a společně s ředitelem muzea, Lumírem Kaválkem se snažili najít řešení, jak ze zapeklité situace ven.

I když je díky schválení navýšení každoročně poskytované, zhruba dvoumilionové dotace o milion sto sedmdesát tisíc, provoz tří kopřivnických muzeí do konce roku zabezpečen, pro město jsou takovéto investice neúnosnou zátěží.

Protože navíc počátkem srpna letošního roku skončila smlouva o projektu, kterou město v roce 2004 s RMK uzavřelo a kvůli získané šestnáctimilionové dotaci z regionálně-operačního programu se zavázalo k jeho pětileté udržitelnosti, snažili se zastupitelé najít řešení, jak každoroční doplácení provozních ztrát snížit. „Každoročně rostoucí náklady na provoz expozic jsou pro město vysokým finančním závazkem, proto je na zvážení, zda by se filozofie kopřivnického muzejnictví neměla přehodnotit,“ uvedl na zasedání zastupitelů starosta města Josef Jalůvka.

Projekt stál město šestnáct milionů

Podle něj muzeu, které před vznikem projektu dotace z rozpočtu města nepožadovalo, od roku 2004, kdy smluvní závazek nabyl platnosti, musela Kopřivnice na ztrátový provoz expozic doplatit přes třináct milionů. „Když k tomu připočteme na počátku vloženou investici města, částku ve výši přes tři miliony, do dnešního dne projekt Kopřivnici stál šestnáct milionů šest set tisíc,“ informoval Jalůvka a dodal: „Myslíme si, že když částky, které jsme doposud vypláceli, ani nepokryly plný závazek města, je opravdu neudržitelné, aby tento trend pokračoval.“

Přitom počátek projektu Rozvoj regionálního muzea v Kopřivnici, který byl založen městem a společností Tatra za účelem provozování muzejních expozic Technického muzea a Fojtství, vypadal dosti slibně. Bohužel, provoz nově vybudovaných expozic řemeslných tradic, kulturního dědictví či slavných rodáků, na který bylo použito více než dvacet milionů z dotací, se projevil jako ztrátový. „Bohužel, navýšení počtu návštěvníků v rámci tohoto projektu se neprokázalo,“ informoval Jalůvka.

Zastupitelé se tak alespoň snažili podat návrhy toho, co by mohlo ke snížení nákladů v budoucnu přispět. „Pokud by budoucí zastupitelstvo chtělo zlevnit provoz ztrátové Lašské vily a muzea Fojtství, představovalo by to podle nás propuštění tří pracovníků, v co možná nejbližším termínu, dále omezení návštěvnické doby a v samotném provozu budov snížení nezbytných nákladů,“ předložil zastupitelům jedno z možných řešení Jalůvka. Dodal, že by muzea mohla ušetřit také při omezení rozsahu nemuzejních aktivit, což by ale mělo negativní dopad i na samotné město.

Podobné řešení zdánlivě bezvýchodné situace připustil i samotný ředitel regionálního muzea Kopřivnice Lumír Kaválek. „ Vzhledem k tomu, že zhruba osmdesát procent veškerých nákladů jsou peníze vynaložené na energie a mzdové prostředky, tak to eliminuje možnosti šetření,“ uvedl Kaválek a pokračoval: „To tedy znamená nejen snížit náklady na energie, ale stejnou měrou snížit i prostředky na mzdy pracovníků.“

Možném propouštění, byť jen několika pracovníků, vidí ředitel Kaválek zásadní komplikaci. „S tím, že bych měl propustit několik zaměstnanců, souvisí problém, že oba objekty, jak Šustalova vila, tak Fojtství, jsou deklarovány jako muzea, která uznávají a prosazují etický kodex ICOM (Profesní etický kodex Mezinárodní rady muzeí – pozn. red.). A jakmile bude nutno jakýmkoliv způsobem omezit počty odborných pracovníků či muzejníků, tak se do této definice pomalu nebudeme schopni vejít,“ vysvětlil ředitel. „To například může muzeum Fojtství, které je ve městě Kopřivnice tradicí a navíc sídlí v objektu, který bych nazval kopřivnickým Vyšehradem, dosti ublížit.“

I přes v budoucnu nejspíše nevyhnutelná omezení Kaválek uznal, že Regionální muzeum Kopřivnice, jako správce těchto objektů, bude i nadále schopno zajistit odbornou péči o městský mobiliář, sbírky a expozice. „A to i když nejspíš nebudou moci být zpřístupněny celoročně a v takovém rozsahu, jak na to byli návštěvníci doposud zvyklí.“