Více než šestnáct milionů korun se podařilo Odrám získat na projekt dopravního hřiště z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko. Od dubna probíhající stavba rychle nabírala svou podobu a nyní, v listopadu, je krátce před dokončením. V tomto roce čekala dělníky výstavba provozní budovy, rekonstrukce objektu skladu a vybudování vlastního dopravního hřiště, které je tvořeno zpevněnými plochami.

Obyvatelé mohou naproti Pohořské základní škole vidět již kompletní asfaltové povrchy hřiště, včetně dopravních značek, parkoviště ze zatravňovací dlažby, rozvody a sloupy veřejného osvětlení. To vše je již na svém místě a pomalu se začínají dotahovat už jen maličkosti.
„Stavba má být ukončena v pondělí. Už tam probíhají pouze finální práce. Jestli to do toho pondělka stihnou, nevím. Uvidíme,“ sdělil Vladimír Hromádka, referent odboru dopravy a silničního hospodářství. Ostatní stavební práce probíhají podle již stanoveného harmonogramu. Provozní budova bude sloužit jako edukační prostor pro malé účastníky provozu. „Bude tam vybavená učebna a sociální zázemí,“ dodal Hromádka.

Další etapa dopravního hřiště bude probíhat v příštím roce. Hrubá stavba se doplní technickým a technologickým zařízením, jako je nábytek, počítače, elektromobily a jízdní kola. Děti se tak budou moci prohánět prostory hřiště již v květnu 2010.

Dopravní hřiště však nebude sloužit jen jim. V dopoledních hodinách budou tamější prostory využívat nejen školská zařízení, mezi která patří mateřské, základní a střední školy, ale také široká veřejnost. Odpoledne se totiž prostory hřiště otevřou pro volnočasové aktivity.