Tak vnímá mnoho obyvatel Frenštátu pod Radhoštěm to, co se v poslední době děje v souvislosti s technickými službami. Naposledy šlo o „slovní tanečky“ s přidělením pracovní pozice v organizaci radnímu Petru Koblovskému.

Řada nejasností a slovních veletočů v souvislosti s vytvořením a obsazením pracovní pozice radního Koblovského vyvolala rozsáhlé diskuze na sociálních sítích i u frenštátské veřejnosti. Zejména příspěvek frenštátského starosty Jana Rejmana, který je stále dohledatelný. Starosta v něm, mimo jiné, uvedl, že jsou nutné změny ve fungování technických služeb a tudíž je nezbytné personální posílení zejména v oblasti správy veřejného prostoru.

Poslední okov na Dole Frenštát - 14. srpna 2023.
Zásyp Dolu Frenštát může začít. Co bude s věžemi? Plány jsou

„Osoba odpovědná za tuto činnost nemůže být pouhý zaměstnanec, musí to být veřejná osoba, která se zodpovídá veřejnosti z činnosti OSTS a musí mít vlastní zájem na změně přístupu. V tomto ohledu jsme se rozhodli obsadit novou pracovní pozici na OSTS z řad radních. Novým zaměstnancem bude pan Petr Koblovský. Aby měl komplexní pohled na celou práci OSTS, musí být zástupcem vedoucího, aby skrze něj procházely všechny potřebné informace a mohl veřejnosti vysvětlovat činnosti OSTS.“ stojí v příspěvku frenštátského starosty.

Důležitá je kompetentnost…

Dale Jan Rejman v příspěvku napsal: „Aktuální vedoucí OSTS chtěl na pozici svého zástupce osobu, která dle nás nemá k tomuto kompetenci, a je to pro vedení města nepřípustná varianta. Takto to bylo panu vedoucímu sděleno.“

Promítání filmu Onemanshow - The Movie v Novém Jičíně ve čtvrtek 17. srpna 2023.
Kazmův film na Novojičínsku vyprodal kina, stály se na něj fronty

Kvůli mnoha negativním reakcím na uvedená vyjádření starosty i dosazení radního do technických služeb starosta Rejman zorganizoval veřejné projednání obsazení pracovního místa v OSTS ve středu 16. srpna. Tam dementoval, že by Petr Koblovský měl být zástupcem vedoucího TS. Přítomný občan Tom Káňa, profesí právník, upozornil, že v pracovní smlouvě, která byla směřována k Petru Koblovskému, bylo uvedeno zástupce vedoucího, a tudíž ho měl podle organizačního řádu jmenovat tajemník městského úřadu na návrh vedoucího organizace.

FRENdly fest 2023 ve Frenštátě pod Radhoštěm.
FRENdly Fest v obrazech: kaskadéři, hasiči, léto v plném proudu

„Ale já jsem nejmenoval zástupce vedoucího, já jsem uzavřel pracovně právní vztah se zástupcem města. Na začátku jsem vysvětloval, že to bylo chybně pochopeno v kontextu, že bylo někde chybně řečeno, že to bude zástupce vedoucího. Chtěl jsem to jen kvůli tomu, aby měl přístup k informacím a mohl komunikovat s veřejností, jak fungují technické služby,“ obhajoval se Jan Rejman a později dodal, že na OSTS bylo neobsazené pracovní místo strojníka. „Tuto pracovní náplň jsme upravili a vytvořili novou pracovní náplň správce veřejného prostoru. Není to vedoucí pozice,“ zdůraznil Jan Rejman. Na dotaz Toma Káni, proč je tedy Petr Koblovský zařazen do 11. platové třídy, starosta reagoval tím, že musí zjistit, kdo z úřadu vynáší informace.

Kompetence? Stačí chtít

Když se přítomní na veřejném projednání ptali Petra Koblovského na to, co bude dělat, a zda má nějakou praxi, ujal se slova starosta a řekl, že může půl hodiny rekapitulovat, co bylo požadavkem. „Kompetence? Nikdo učený z nebe nespadl. Dejte mu čas. Jakou má mít jinou kompetenci správce veřejného prostoru než to, že kandidoval do voleb s tím, že chce změnit fungování technických služeb, s tím, že chce komunikovat s veřejností. To vše je obsahem té náplně,“ sdělil Jan Rejman. V průběhu dvouhodinové diskuze se zmínil o tom, že v posledních letech technické služby vykonaly mnoho dobré práce, ale našly by se i nedostatky.

Zásah Policie ČR proti fotbalovým chuligánům u Jistebníku 16. 8. 2023.
U Jistebníku se chtěli porvat chuligáni Legie Varšava a Lechu Poznaň

Na žádost bývalého tajemníka Petra Kubenky oslovený Petr Koblovský přece jen vypočetl, co všechno by měl dělat, poté přiznal, že zkušenosti nemá. „Ale rád bych se vše naučil, protože se rád učím a jsem do toho zapálen,“ řekl radní Koblovský.

Výběrová řízení jsou zátěží pro zájemce?

V závěru veřejného projednání, které zaznamenávala pro město Frenštát pod Radhoštěm také regionální televize, občanka Martina Sedláková reagovala na slova starosty, který v průběhu projednání řekl, že na diskutovanou pozici nevyhlašovali výběrové řízení, aby ušetřili uchazečům práci se sháněním výpisu z rejstříku trestů a dalších povinných materiálů a oni by pak třeba neuspěli, když už radní měli vyhlédnutého kandidáta. „Taková tendence bude i do budoucna, že se budou upravovat pracovní pozice a rovnou obsazovat, abychom ušetřili práci uchazečům?“ zeptala se Martina Sedláková. „Pokud to bude situace vyžadovat, může se to stát, Nemáme to v plánu, “ odvětil frenštátský starosta.

Kvůli dění v OSTS Deník vedoucího Pavla Stachuru oslovil, ten s omluvou vysvětlil, že se k věci v současné době nebude vyjadřovat.