Rozdělení prostředků pro jednotlivé služby navrhla Sociální a zdravotní komise s ohledem na potřebnost pro občany města, počet uživatelů z Kopřivnice, náročnost péče či celkové provozní náklady na kopřivnické klienty.

Nejvyšší dotaci získala Armády spásy ČR, a to téměř 1,7 milionu korun. Z těchto prostředků bude hrazen zejména provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Kamarád, program prevence bezdomovectví v Kopřivnici a také provozní náklady na dva kopřivnické klienty v ostravském Domově Přístav. 494 tisíc korun získalo Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, které mimo jiné zabezpečuje provoz občanské poradny v budově kopřivnické radnice.

Třetí nejvyšší částku schválili zastupitelé pro místní spolek Máš čas? provozující nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší Racek. Stotisícovou sumu přesáhly rovněž dotace pro Renarkon a Slezskou diakonii. Celkem zastupitelé schválili jedenáct smluv o poskytnutí dotace a jednu smlouvu darovací. O nižších částkách v celkové hodnotě 62 tisíc korun rozhodli již dříve radní.

„Služby sociální prevence, jako například prevence bezdomovectví Armády spásy, denní centrum Racek nebo klub Kamarád, jsou klientům poskytovány zdarma a podpora města je tedy zásadní pro jejich existenci. Svou finanční pomocí dává město najevo, že fungování těchto služeb je pro něj důležité, stejně jako klienti, kteří je využívají,“ uvedla vedoucí kopřivnického odboru sociálních věcí a zdravotnictví Lenka Galiová.