„Do projektu energetických úspor budov byla zařazena Mateřská škola Jiráskova, základní školy Dlouhá a Jubilejní, azylový dům a sídlo městské policie," vyjmenovala budovy, které se nového kabátu dočkají, Marie Machková, mluvčí Nového Jičína. U nemovitostí budou zatepleny obvodové pláště i střechy a vyměněna okna.

Aby však mohlo město státní příspěvek čerpat, musí všechny práce předfinancovat ze svého rozpočtu. Částka, kterou by měl Nový Jičín na rekonstrukci budov přispět, však přesahuje 40 milionů korun. Zastupitelé města tak na svém posledním zasedání o této částce jednali a nakonec odsouhlasili přijetí kontokorentního úvěru.

„Nejsem z toho nadšená, ale jinou cestu, pokud nechceme přijít o dotace, nemáme. Letošní rok je navíc poslední, kdy lze tuto dotaci čerpat. Městský rozpočet je velmi napjatý, daňové výnosy jsou minimální a město již téměř nemá ani žádný nemovitý majetek na prodej, jako tomu bylo v minulosti," řekla místostarostka Blanka Faluši.

Místostarostka Blanka Faluši zároveň dodala, že to není poprvé, kdy si město bere úvěr. Podmínky úvěru jsou však pro město velmi příznivé. Bankovnímu domu jej musí město vrátit do jednoho roku.