Kompetenční přístup v řízení lidí na Městském úřadě Kopřivnice, to je název projektu, na který město peníze získalo. Projekt bude zaměřen na zkvalitnění systému řízení lidských zdrojů prostřednictvím práce s portfoliem kompetencí požadovaných pro kvalitní výkon jednotlivých profesí. Co vlastně kopřivnickou radnici k průběžnému vzdělávání svých zaměstnanců vede? „Přestože dosavadní průzkumy prováděné na Městském úřadě v Kopřivnici ukazují, že s prací místních úředníků jsou lidé ve velké míře spokojeni, radnice hledá stále nové způsoby, jak kvalitu poskytovaných služeb nadále zvyšovat,“ vysvětlila Lucie Petříčková, tisková mluvčí kopřivnického městského úřadu.

V rámci téměř tříletého projektu sestaveny takzvané specifické kompetenční modely pro vybrané klíčové pozice „Na jejich základě stanovíme konkrétním pracovníkům konkrétní doporučení k následným vzdělávacím aktivitám. Ty by měly vést k posílení nejen jejich odborného, ale i osobnostního rozvoje,“ přiblížila průběh projektu kopřivnická personalistka Ing. Hana Zelníčková.

Z dotace bude kromě již zmíněného vzdělávání zaměstnanců hrazena také část mzdových nákladů zaměstnanců úřadu, kteří na projektu pracují. „Prostředky, které díky tomu radnice ušetří, pokryjí patnáctiprocentní finanční spoluúčast města, a tak projekt nijak nezatíží městský rozpočet,“ dodala na závěr Petříčková.