I po více než roce, který uplynul od loňských bleskových povodní, práce na obnově poškozeného majetku v postižených městech a obcích neustávají. Důkazem je obec Mořkov, jež se pustila do opravy povodní poškozeného koryta místního potoka, na niž získala dotaci od ministerstva pro místní rozvoj.

O finance na renovaci poškozeného obecního majetku požádali zastupitelé Mořkova již na podzim loňského roku. A protože během léta přišla radostná zpráva, že peníze se obci získat podařilo, počátkem září mohly náročné práce začít. „Zhruba v polovině července letošního roku jsme se dozvěděli, že nám stoprocentní dotace ve výši sedmnácti milionů čtyř set tisíc korun náležejí,“ potvrdila starostka Mořkova Ivana Váňová. Podle starostky budou finance použity nejen na opravu koryta Králova potoka, ale také na některé další věci. „Ze získaných peněz dojde také k opravě koryt několika bezejmenných přítoků Králova potoka a opravě dvou mostů v obci,“ řekla Váňová.

Renovaci si koryto potoka, který protéká obcí, vyžádalo kvůli povodním v roce 2009. „Opravdu se jedná o problémy způsobené velkou vodou,“ potvrdila starostka. „Předtím, i když koryto nevypadalo moc dobře, drželo pevně pohromadě. Dnes se tam, v několika místech kolem chodníkového tělesa, nacházejí propady.“ Rozpadající se koryto a vymletá místa ztěžovala život a chod malé obce. „Zejména lidé, kteří mají rodinné domky v blízkosti místního potoka, měli strach, že si s sebou voda odnese například část zahrady. Když totiž přišel nějaký větší přívalový déšť, tak voda břehy neustále vymílala a hrozilo reálné nebezpečí sesuvů,“ popsala situaci v Mořkově Váňová.

Práce na úpravě potoka již začaly. Obyvatelé Mořkova se do konce příštího roku dočkají, kromě zpevněného koryta, také nových mostů. „V plánu je opravit kompletně všechny břehy, které se budou zpevňovat, včetně základu koryta pod vodou. Opravy se dále také dotknou, respektive již dotkly, dvou mostů. Jeden z mostů je již nově postaven, ten druhý zatím na renovaci ještě čeká,“ vypočetla množství úprav Váňová.

Mořkov však není jedinou obcí na Novojičínsku, jež se s následky velké vody dodnes vyrovnává. Také v Životicích u Nového Jičína práce na poškozeném obecním majetku stále pokračují. Nyní získala obec peníze na opravu čtyř místních mostů a jedné lávky. „Od ministerstva pro místní rozvoj jsem obdržel rozhodnutí, že jsme dotaci ve výši pětadvaceti milionů korun, která poslouží na opravu místních mostů, získali,“ informoval Pavel Hasalík, životický starosta. O renovaci koryta Jičínky, jež obcí protéká, se Životičtí starat nemusí, protože není majetkem obce. „O jeho renovaci se postaraly Lesy České republiky, protože jej vlastní,“ vysvětlil Hasalík s tím, že Lesy ČR se postaraly o nejnutnější sanace koryta, postavení opěrných zdí a položení kamenného závozu v kritických místech Jičínky. Další úpravy jsou prý sice v plánu, ale místní si na ně ještě počkají. „Lesy ČR chystají, dalo by se říct, celkovou rekonstrukci toku, ale protože jde o složitější záležitost, její realizace bude trvat nějaký rok,“ uzavřel Hasalík.