Bíle zářící stavba v pseudogotickém slohu byla v blízkosti tehdejšího centra rozvíjející se Kopřivnice postavena v roce 1894. Do té doby sice město kostel mělo, ale ten byl dřevěný, malý a potřebám obyvatel již nepostačoval. Nový svatostánek byl postaven na pozemku továrníka Jana Rašky. Místo se nacházelo pouhých 400 metrů od stavby starého dřevěného kostela. Ten byl později zbořen.

Podle dobových dokumentů se se stavbou kostela svatého Bartoloměje začalo v roce 1892. Hrubá stavba byla dokončena v roce 1893. Slavnostního vysvěcení se objekt dočkal v červenci roku 1895. Jak již bylo zmíněno, kopřivnický kostel se nachází v místě bývalého centra průmyslového města. Neogotická stavba má celkem tři lodě. Typická je pro ni štíhlá průčelní věž zakončená jehlanovou střechou. Interiér svatostánku vymaloval mistr Kot z Vídně. Do kostela bylo přeneseno několik soch a obrazů ze starého, původního kostela, které jsou v něm k vidění doteď. Ve věži visí čtyři zvony. Tři z nich byly pořízeny za přispění továrnické rodiny Šustalů.

Nedávno byl kopřivnický svatostánek opraven. Úprav se dočkal nejen exteriér, ale také interiér. Fresky kostela byly očištěny a zrestaurovány. Kostel sv. Bartoloměje, i když již není v centru města, tvoří dominantu, která je noci nasvícena tak, aby vynikla jeho bílá silueta.