S osobností Františka Palackého se však pojí také škola v sousedství památníku a nakonec i poslední z dochovaných náhrobků starého hřbitova u kostela sv. Ondřeje, který patří jeho rodičům Jiřímu a Anně.

Kostel sv. Ondřeje byl postaven pravděpodobně již v prvé polovině 16. století a řadí se tak k nejstarším dochovaným dřevěným církevním stavbám v Pobeskydí. Do roku 1624 patřil evangelíkům, pak jej začali spravovat katolíci, zpočátku jezuité. Přestože prošel několikerými opravami, zachoval si věrnou podobu starobylého vesnického kostelíku. V porovnání s jinými dřevěnými kostely je menší a architektonicky spíš skromnou stavbou. Je opatřen nízkou kvadratickou věží završenou štíhlým šindelovým kuželem osazeným kovovým dvouramenným křížem.

Před hlavním vchodem a z části i po obou bočních stranách se nachází pro stavby tohoto druhu typická dřevěná podsíň. Nad vchodem je římskými číslicemi uveden letopočet MCDLXXXII. V kostele původně byla umístěna velmi cenná dřevěná soška Panny Marie s Ježíškem nazývaná též Hodslavická madona. Její vznik lze datovat pravděpodobně až k počátku 15. století. Byla zde přenesena z prvého kostela, který kostelu sv. Ondřeje předcházel a stal pravděpodobně na tomtéž místě. Vzácná soška je v současnosti v kostele nahrazena její kopii.

Také příští týden se budeme věnovat okolí kostela v Hodslavicích.

MIROSLAV LYSEK