Terapeut Alexandr Dresler přednáší o sociálně patologických jevech a o tom, jak jim předcházet, nejen studentům Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci, kde dříve studoval, ale také žákům základních škol v celém Novojičínsku a rovněž v některých ostravských školách.

„Jako bývalý terénní sociální pracovník Renarkonu hovořím se žáky a studenty jak o svých pětiletých zkušenostech streetworkera a o nealkoholových drogách a jejich užívání, tak o dalších tématech, jejichž výběr i rozsah přizpůsobuji konkrétním věkovým skupinám,“ přiblížil Alexandr Dresler svou práci.

S besedami zaměřenými na prevenci sociálních patologií začíná už ve čtvrtých třídách, v centru pozornosti jsou ale zejména žáci druhého stupně a středoškoláci. „Některé okruhy témat jsou podobné, ale pokaždé se na ně díváme z jiného úhlu pohledu. Setkání se středoškoláky je poněkud více zaměřeno na diskusi postavenou na jejich názorech,“ nastínil Alexandr Dresler.

Beseda o drogách a užívání marihuany je podle Alexandra Dreslera na střední škole úplně jiná, než v sedmé třídě základní školy. „Se sedmáky nemluvím o sexuálních zážitcích lidí na drogách, ale ve druhém ročníku střední školy už ano. Je důležité, aby vnímali i tento negativní aspekt,“ uvedl Alexandr Dresler.

Barbora Šeděnková je na Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci kromě jiného metodičkou prevence. Upozornila, že besedami procházejí ročně stovky žáků školy. „Začínáme od primy, besedy jsou dvakrát ročně. Tak, aby každý žák v průběhu studia absolvoval všechna témata. Hned na počátku otevíráme téma šikany a kromě témat jako jsou drogy či sex později probíráme i výchovu k respektu, toleranci a letos se poprvé zaměříme na poruchy příjmu potravy,“ sdělila Barbora Šeděnková s tím, že témata z besed pak vyučující a žáci rozvíjejí v občanské výchově nebo v základech společenských věd.

Alexandr Dresler uvádí, že zkušenost s marihuanou, přiznávají už žáci osmých a devátých tříd. „Před sedmi lety, kdy jsem s těmito besedami ve školách začínal, bylo výjimečné, když dítě v tomto věku potvrdilo, že trávu už zkusilo. Dnes to připouštějí dokonce i žáci sedmých tříd. Proto o drogách hovořím se sedmáky a osmáky. Se žáky osmých a devátých tříd probírám i právní odpovědnost, se šesťáky řeším kouření, alkohol, rizika internetu a častého užívání počítačů, mobilních telefonů a obecně nových technologií, kyberšikanu. Rodiče by se mnohdy divili, co všechno jejich děti ve světě internetu podnikají,“ doplnil terapeut.

„Jsou stránky, kde lze například anonymně koupit drogy, zbraň, stáhnout dětskou pornografii a podobně. Zarážející je, že o tom vědí děti v 6. třídě, že se tam dokážou dostat. Rodiče o tom nemají potuchu, stejně jako o tom, co jejich potomci dělají na sociálních sítích…,“ naznačil Alexandr Dresler.