Příbor se zbudováním Re-use centra zařadí mezi desítky obcí v České republice, které snižují množství dopadu tím, že mu dávají druhou šanci.

Radka Filipíková, která nový příborský projekt představila, upřesnila, že Re-use centra jsou místa, kam občané mohou odevzdat věci, které již nepotřebují, ale které zároveň ještě mohou posloužit někomu jinému. „Legislativně se tak liší od sběrných dvorů, kam patří pouze odpad,“ poznamenala.

Kryštof Novák, Eliška Bártková a Jakub Dostál (zleva) z novojičínského klubu Moravian Gators jsou mistry České republiky v discgolfu pro rok 2020. Foto: archiv Moravian Gators
DOPIS ČTENÁŘE: Novojičínští discgolfisté ovládli mistrovství

V Příboře se začalo takové centrum budovat v květnu 2020 jako součást nového sběrného dvora v lokalitě Točna. „Obyvatelé Příbora tam budou moci odkládat věci, které jsou stále funkční, avšak pro své majitele již nemají užitek. Tyto věci pak budou v centru k dispozici k odběru lidem z širokého okolí. V rámci Re-use centra bude rovněž zřízena malá dílna, která umožní pracovníkům Re-use centra dělat drobné opravy dovezených věcí. Věci si zde budou moci lidé vzít zdarma nebo za drobný poplatek, který bude sloužit k úhradě základních nákladů na provoz. Zájem město předpokládá zejména u obyvatel města Příbora, charitativních organizací, divadelních či jiných spolků, například turistických či sportovních,“ pokračovala Radka Filipíková.

Vladimír Pavelka z Technických služeb Příbor doplnil, že zbožím, které mohou lidé dále použít, může být například nábytek nebo také jízdní kolo.

Nový Jičín prohrál
Nový Jičín nasadil Trajkovského, porážku ale neodvrátil

Podle Radky Filipíkové je znovupoužívání věcí je pro snižování množství odpadu zásadnější, než jeho redukování nebo recyklace, která celkové množství produkovaného odpadu nesnižuje vůbec. Předpokládaná kapacita příborského re-use centra je 75,1 tuny za rok. O tolik by se mohlo vyvážet ročně z Příbora méně odpadu. Příbor se tak zařadí mezi další města v ČR, kde již re-use centra fungují, jako jsou Brno, Zábřeh na Moravě, Chrudim nebo Heřmanův Městec.

Nový sběrný dvůr, kterého bude Re-use centrum součástí, má navíc zajistit navýšení kapacity třídění odpadů na 2455 tun za rok ze současných 1000 tun. Třídit se tam bude 37 druhů odpadů, z toho 12 nebezpečných. Vyřeší se tak nedostatečná kapacita současného sběrného dvora zřízeného provizorně z provozního zázemí technických služeb. Stavba sběrného dvora a Re-use centra by měla být ukončena nejpozději na konci roku 2021. Stavební práce a vybavení dvora i centra jsou financovány z fondů Evropské unie, Operačního programu životního prostředí.