Prvního záři loňského roku byla v Odrách zřízena Městská policie. Po tomto zakládajícím rozhodnutí následovala série konkurzů, které měly za cíl vybrat nejschopnějšího velitele a poté i strážníky. V současnosti již má městská policie svého velitele. Je čas vybrat strážníky. Prvního kola výběrového řízení se zúčastnilo jen pár uchazečů, druhého kola však využilo hned sedmnáct adeptů. Pouze jeden z nich nedosahoval požadovaného vzdělání, a tak se bude muset potázat s prázdnou.

Druhé kolo výběrového řízení na strážníky Městské policie Odry vypadá zatím slibně. Nejen, že se přihlásilo mnohem více lidí, ale jejich úroveň je podle místostarosty Jiřího Vlčka vyšší, než tomu tak bylo u adeptů prvního kola. „Protože jsem třicet let učil na škole, všímám si, jak jsou jedntlivé žádosti napsané. Opravdu jde vidět, že je to o něčem úplně jiném, než v tom prvním kole,“ pochvaloval si. Větší zájem o práci městského strážníka ovlivnila podle něj i mezinárodní krize. „Teď je situace trochu jiná. Začíná působit celosvětová krize. Mnozí si najednou uvědomili, že pokud by se ucházeli o místo strážníka, byť jsou zaměstnaní, bude to pro ně asi výhodnější, než když budou čekat, že je za půl roku propustí,“ sdělil místostarosta. Podle jeho informací podávali přihlášku z většiny mladí lidé.

Uchazeče o místo strážníka městské policie čeká náročný sled testů, které prověří nejen jejich dovednosti, ale také znalosti a psychické schopnosti. Pro budoucí strážníky jsou už zamluveny termíny plaveckého bazénu a například i sportovní haly v Odrách. „Zamluvili jsme to, abychom mohli udělat příští pátek fyzické testy, vědomostní testy plus pohovor před komisí. Mám už domluveného i psychologa,“ informoval místostarosta. Ten, když komise jmenuje určitý počet lidí, jež by měli projít psychotesty, mu do konce týdne řekne, jaké jsou výsledky. Koho může doporučit, a koho zase ne. Vybraní strážníci pak ještě musejí absolvovat deseti týdenní školení v Příbrami.

V Odrách by měli nakonec sloužit tři strážníci, kteří se budou zodpovídat jednomu veliteli. Městská policie má už dokonce i vyhrazené prostory pro svou úřadovnu. Jedná se o budovu na Kostelní ulici, která by měla v budoucnu sloužit i jako Muzeum Oder. Zastupitelé již schválili 700 tisíc korun na vybavení služebny a 650 tisíc korun na pořízení výstroje a výzbroje pro strážníky. Rada města v lednu vybrala zhotovitele na provedení stavebních úprav Služebny Městské policie.