Dvě desítky starších lidí se sešly minulý týden v úterý v budově fulneckého kulturního centra na besedě s policisty. Diskuse trvala asi hodinu a půl. „Policisté v průběhu besedy přítomné mimo jiné seznámili s činností Policie ČR a s aktuální bezpečnostní situací v teritoriu,“ uvedl novojičínský okresní policejní mluvčí Zbyněk Tomšík a dodal, že na besedě byl rovněž policista z obvodního oddělení ve Fulneku.

Tematické besedy mají název (Ne)bezpečný věk, z čehož je patrné, že cílovou skupinou jsou právě lidé důchodového věku. „Tvoří skupinu obyvatel, která je nejvíce ohrožena kriminalitou,“ poznamenal Tomšík. Důchodci se podle policie stávají nejčastěji oběťmi krádeží, loupežných přepadení a podvodů. Pod nejrůznějšími záminkami se pachatelé vloudí do bytů seniorů a snaží se zjistit, kde mají schované úspory. Starší lidé jsou většinou důvěřiví, nepředpokládají, že jim chce někdo ublížit. „Naším cílem je zvýšení pocitu bezpečí občanů starší generace a snížení možných rizik, se kterými se mohou senioři setkat. Upozorňujeme je na nebezpečné situace, seznamují se s možnostmi tyto rozpoznat a účinně se jim vyhýbat,“ doplnil Tomšík s tím, že kromě rad, jak se vyhnout rizikům přepadení či okradení, se důchodci dozvědí například i to, jak zvýšit vlastní bezpečnost v silničním provozu.

Zájemci o tyto besedy je mohou telefonicky objednat na číslech: 974 735 207/8, nebo 602 161 739, e-mailem tisknj@mvcr.cz anebo písemně na adrese: Policie České republiky, preventivně informační skupina, ulice Sv. Čecha 11, Nový Jičín, PSČ 741 01. Besedy a přednášky jsou bezplatné.

Obdobně se rozhodl pomoci starším lidem také Městský úřad Kopřivnice. Děje se tak v rámci Programu prevence kriminality a protidrogové prevence. „Součástí programu budou odborné přednášky pořádané ve spolupráci s městskou i státní policií. Díky nim by měli být účastníci schopni rozpoznat nejčastější triky a záminky, pod kterými se podvodníci snaží vloudit do jejich bytů a domů, a rovněž by měli vědět, jak se v takovýchto krizových situacích zachovat. Kurzy by měly přinejmenším zvýšit jejich subjektivní pocit bezpečí,“ přiblížila náplň kurzů Blanka Mikundová, vedoucí kopřivnického odboru sociálních věc.

Deset lekcí bude zahrnovat kromě různých rad a návodů, jak se vyhnout nebezpečným situacím, také výuku praktických obranných technik. Kurzy se budou konat v zrcadlové učebně kopřivnické Základní školy Dr. Milady Horákové, a to každé úterý od 9 do 13 hodin. První lekce se má uskutečnit v úterý 27. září. Přihlášky i bližší informace získají zájemci na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Kopřivnice u Blanky Mikundové v kanceláři 266, na telefonních číslech 556 789 470 a 737 162 957.