Světová zdravotnická organizace definuje zdraví jako stav biologické, psychické a sociální pohody. Ačkoli se personál bílovecké nemocnice snaží starat o všechny stránky pacientova zdraví, někdy na tu, zejména psychickou stránku, sám nestačí.

Pro tyto případy je pacientům nemocnice k dispozici kaple svaté Anežky. Zde se mohou pacienti každou druhou sobotu odpoledne setkat s knězem. Mimo občasné návštěvy kaple dochází bílovecký kněz Lumír Tkáč nebo trvalý jáhen Alois Pinďák přímo na pokoj nemocného. Duchovní s ním rozmlouvá, pomodlí se spolu, případně udělí svátost. Přestože se jedná o službu církve, požádat o ni mohou i lidé nevěřící, či jejich rodiny. „Smyslem duchovní služby je při rozhovoru nebo modlitbě poskytnout tomu, kdo o pomoc žádá, útěchu nebo uklidnění. Jde o pomoc k lidsky důstojnému zvládnutí složité životní situace, včetně procesu umírání, a to bez ohledu na víru či vyznání,“ vysvětlil Tkáč.

Současné pojetí medicíny zohledňuje duchovní rozměr léčby. „Člověk je bytost spirituální. Každý z nás má potřebu lásky, hledá bezpečí, jistotu, smysl života a klade si otázky pro jeho naplnění. Tyto otázky si klademe zvláště v náročných životních situacích, především v prožívání bolesti, ztráty, vážné nemoci nebo na sklonku života,“ připomněl Tkáč. Podle svých slov se snaží přinést člověku pomoc při zvládnutí nemoci v procesu léčby. „Mým lékem je pohovor s pacientem či modlitba. Duchovní rozměr se pak často projeví v léčbě jako chuť a vůle bojovat s nemocí,“ uzavřel.

Lidem, jež potřebují najít pevný bod, o který se mohou i v době nemoci opřít, pomáhají právě takovéto rozmluvy s duchovními. Také pokud už není možné uzdravení, je důležitá pomoc k přijetí nevyhnutelného, aby mohl nemocný v klidu a důstojnosti odejít.