Během šestadvacetiminutového záznamu se nemocní dozví vše potřebné. Informace se týkají samotné léčby cukrovky i prevence a příčin této choroby. „Přestože při návštěvě ambulance naše klienty a jejich rodiny podrobně informujeme, málokdo si všechny informace zapamatuje a řídí se jimi. Proto mě napadlo natočit vše na DVD. To naši klienti získají bezplatně,“ sdělila Hana Vlhová, vedoucí sestra Centra pro léčbu chronických ran Bílovecké nemocnice.

Pacientům, kteří trpí cukrovkou a s ní spojeným syndromem diabetické nohy, často hrozí amputace dolní končetiny. Ročně postihne „diabetická noha“ přes jednačtyřicet tisíc diabetiků. Za tuto komplikaci pak zaplatí téměř osm tisíc z nich amputací.

Nejlepší ochranou a možností, jak se amputaci vyhnout, je podle lékařů kromě kompenzace diabetu i důsledná prevence vzniku vředů. Diabetici by měli být rovněž ošetřováni v takzvané pediatrické ambulanci. V té spolupracují diabetolog, specializované sestry, radiolog, všeobecný a cévní chirurg a ortoped. „Od počátku letošního roku byl náš tým posílen o diabetologa. Zpočátku ordinoval jednou týdně, přičemž vyšetřil zhruba pět pacientů. Raketový nárůst nemocných a tlaky z terénu jsou ale důvodem, proč dnes ordinuje dvakrát v týdnu, přičemž ošetří patnáct až osmnáct pacientů. V jeho péči je tak od začátku roku přes pět stovek nemocných,“ dodala Vlhová. Jako velmi důležitou součást léčby zdůraznila i spolupráci s výrobci ortopedické obuvi.

Výskyt diabetes neboli cukrovky rok od roku stoupá. Důvodem je nejen nezdravý životní styl, stárnutí populace a špatné stravovací návyky, ale hlavně nedostatek pohybu a s tím související výskyt obezity. Známé jsou dva druhy tohoto onemocnění a to cukrovka 1. typu a cukrovka 2. typu. Podle Vlhové je velkou chybou, že lidé nerozlišují rozdíly mezi těmito dvěma typy onemocnění. „Ze statistik vyplývá, že až devadesát procent všech pacientů, tvoří nemocní s cukrovkou druhého typu. U nich je diabetes mnohdy až ze šedesáti procent spojen s nadváhou, která má za následek vážné zdravotní komplikace. Oproti tomu diabetici prvního typu obvykle nadváhou netrpí,“ objasnila rozdíly Vlhová. Dalším varovným signálem by podle ní mělo být to, že se onemocnění cukrovkou 2. typu stále častěji posouvá do nižších věkových kategorií. Na vině je nejen nedostatek pohybu, ale také návyk na nezdravou a pro děti velmi nevhodnou stravu.

O cukrovce 2. typu se proto často mluví jako o epidemii jednadvacátého století, na kterou denně jen v České Republice zemře padesát lidí.