Kořeny mladých stromů se budou rozrůstat v těsné blízkosti kapličky, jež se nachází na samém konci Slezské ulice. Ta byla přenesena a opravena především díky snaze Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína a již nyní u kapličky najdou občané také dvě lavičky na odpočinek a relaxaci. Kaplička na Slezské ulici má být v budoucnou jen jedním ze zastavení budoucí křížové cesty, jež má vést směrem na Rybí a Štramberk.

To, že se vysadily stromy dva, a právě lípy, má svou symboliku. „Lípa, kterou jsme k výsadbě zvolili, je národním stromem Slovanů. Oba jedinci jsou vysazeni na hranici dvou katastrů – Žiliny u Nového Jičína a Dolního Předměstí, které tímto symbolicky spojují,“ uvedla Hana Hůlová na internetových stránkách Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín. Dřeviny budou také v budoucnu sloužit jako „izolační zeleň“, která bude oddělovat obytnou zónu od průmyslové a eliminovat tak především hluk a prach.

Samotné sázení stromů proběhlo v neděli 19. října. Kromě členů organizace ochránců zvířat, v čele s Petrem Orlem, jenž je také předsedu komise životního prostředí Rady města Nový Jičín, se ho také zúčastnil Pavel Wessely, předseda novojičínských rodáků, a Zdeněk Tupý, předseda komise péče o památky. Obrovský podíl na celkovém vzhledu kapličky a jejího okolí mají bezesporu také manželé Škvarekovi, kteří bydlí v blízkosti kapličky. Ti pomáhali dříve s její rekonstrukcí a nyní se také starají o mladé lípy. „Stromy zalévám, udržuji čistotu kolem kapličky a často také musím uklízet psí výkaly, které tu zanechají ležet pejskaři,“ dodala na závěr paní Škvareková.