Za českou stranu se tohoto projektu, který je podpořen z programu Grundtvig, zúčastnilo občanské sdružení 4Fulnek. „Projekt je zaměřen na historické dědictví, památky a jejich ochranu a vzdělávání v této oblasti. Cílem bylo dozvědět se, jak se v jiných zemích zapojuje komunita měst, jak se starají o své památky, jak je propagují," přiblížila projekt Petra Hrdinová, předsedkyně sdružení 4Fulnek.

Kromě Fulneku se do projektu zapojily další dvě organizace. První byla z tureckého města Hacibektas.

„My máme Komenského, oni tam měli podobného myslitele, který se jmenoval Haci Bektas Veli a žil ve 13. století. Hlásal o tom, jak je důležité vzdělávání, rovnost pohlaví a světový mír. Tamní organizace navazuje na jeho filozofii tak, jako sdružení Comenius Fulnek navazuje na Komenského," představila první město Petra Hrdinová.

Hacibektas se Fulneku v mnohém podobá. „Návštěva tohoto města nás velice inspirovala k naší činnosti, která je hodně podobná – týká se udržování myšlenek důležité osobnosti. Zapůsobilo to na mě a velice si cením, že jsem se toho mohla zúčastnit," řekla Tereza Klevarová z občanského sdružení Comenius Fulnek.

Druhá organizace, která se do projektu zapojila, byla ze španělského města Molinicos. „Je to malá vesnička, která má problém s tím, že se mladí lidé stěhují do měst. Proto tam dělají různé projekty, aby je nalákali zpátky," popsala dalšího účastníka Lucie Tenglerová, místopředsedkyně sdružení.

Fulneckému sdružení se tam podařilo navázat spolupráci. „Pan starosta by s námi do budoucna chtěl spolupracovat. Mohou se stát naší partnerskou organizací nebo partnerským městem," řekla předsedkyně sdružení.

Během dvou let se uskutečnilo celkem pět setkání, mobilit. Dvě z nich proběhly také ve Fulneku a účastnili se jich jak Turci, tak Španělé. „Nejprve je uvítala paní starostka na radnici, prohlédli si město, vzali jsme je do Dolní oblasti Vítkovic, navštívili jsme skanzen v Rožnově, konaly se workshopy, kulturní večery.

V rámci druhé mobility jsme je vzali do Olomouce, na zámek Kunín, konaly se workshopy o restaurování, přednášky o Komenském," nastínila program dvou českých setkání Petra Hrdinová.

Účastníci projektu také vytvořili webové stránky (www.castellumpublicus.com) v různých jazykových mutacích, vytiskli různojazyčné letáky a vznikl taky ebook. „Ten je důležitým výstupem projektu. Jsou tam popsány všechny tři organizace, města a jejich historie a památky," uvedla Lucie Tenglerová. Ebook bude volně dostupný na stránkách měst i v informačních centrech a bude sloužit nejen turistům.

A kde se účastníkům líbilo více? „Každé město mělo něco. V Turecku si nás více opečovávali, Španělsko bylo více pracovní, ale bylo to tam přátelštější, už jsme se více znali," shodly se obě dívky.

Projekt Castellum Publicus sice končí, ale sdružení 4Fulnek nezahálí. Už 13. září se bude konat fulnecký štafetový půlmaraton, na který se už nyní mohou hlásit čtyřčlenná družstva. „Budou pěkné ceny," zvou na závěr obě aktérky.